‘Steeds minder jongeren gebruiken illegale bronnen voor content’

Piraterij, illegaal downloaden, Game of Thrones, The Pirate Bay

Wanneer is de laatste keer dat jij een film illegaal hebt gedownload? Of dat je een serie via een illegale bron zat te streamen? De kans is groot dat dit best even geleden is. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat Nederlandse jongeren steeds minder vaak bewust illegale bronnen gebruiken om toegang te krijgen tot digitale content.

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie deed onderzoek naar het gebruik van illegale bronnen voor content door jongeren in verschillende Europese landen, schrijft Tweakers. Nederlandse jongeren gebruiken dergelijke bronnen dus steeds minder.

Op dit moment gebruikt 23 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 15 en 24 jaar illegale bronnen om digitale content te gebruiken. Dat aantal is in drie jaar tijd met maar liefst 14 procent afgenomen.

Natuurlijk weet je lang niet altijd of een bron illegaal is. Zo’n 6 procent gebruikt dan ook wel illegale content, maar doet dat niet bewust. 56 procent zet helemaal geen illegale bronnen in voor zijn content.

Waarom daalt dat aantal?

De grote vraag is natuurlijk: waar komt die daling vandaan? Want niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen daalt het gebruik van illegale bronnen. De belangrijkste reden hiervoor is eenvoudig: legale content is betaalbaar. Dit is voor 56 procent van de jongeren een reden, al is dat wel ongeveer 10 procentpunten minder dan in 2016.

Maar ook het bestraffen van het gebruik van illegale content en slechte ervaringen bij het gebruik, zijn belangrijke redenen om te stoppen.

Logischerwijs moet er wel een alternatief zijn voor die illegale bronnen, willen jongeren overstappen. Een abonnementsdienst is bijvoorbeeld zo’n optie. 22 procent wil daar best voor betalen, als de prijs meevalt.

Foto: Shutterstock.com