Stop cyberpesten al op jonge leeftijd

Met de komst van het internet is er helaas ook een nieuw fenomeen onder kinderen opgedoken: Cyberpesten, oftewel ‘digitaal pesten’. Veel ouders denken dat dit probleem zich pas aandient als hun kinderen eenmaal wat ouder zijn en zelf sociale media gaan gebruiken. Een Brits onderzoek door Kapersky Labs toont echter aan dat digitaal pesten al vanaf zeer jonge leeftijd begint.

Kinderen vanaf een jaar of 5 maken tegenwoordig al gebruik van internet, en worden zodoende bloot gesteld aan de gevaren van cyberpesten. Ouders kunnen daar nog niet goed mee omgaan, omdat ze de gevaren van cyberpesten onderschatten en niet goed weten hoe ze hun kinderen moeten beschermen.

Er is een beeld ontstaat dat cyberbullying direct te maken heeft met het gebruik van social media, waarbij ouders er vaak vanuit gaan dat hun kind dat nog niet doen. Maar ook jonge kinderen maken al gebruik van online spelletjes of messaging services, waarin pestgedrag kan ontstaan.

Volgens de onderzoekers weten veel ouders van nu minder van het internet dan hun eigen kinderen. Of in elk geval de digitale omgevingen die ze daar betreden. Daarom weten veel ouders niet goed hoe ze hun kind moeten uitleggen wat ze online beter wel en niet kunnen doen.

Als advies geldt echter dat je je kinderen vaak dezelfde wijze raad als in het echte leven mee kunt geven: Niet praten met vreemden en alle mogelijk problemen bespreekbaar maken:

We encourage parents to talk openly about it as soon as their children start interacting online – which may be younger than they think. This will ensure that parents and children stay one step ahead of the cyberbullies and other online nasties, rather than vulnerable to attack due to a lack of awareness.