The Refugee Project: Data visualisatie maakt duidelijk waar vluchtelingen over de hele wereld heen trekken

Designer Deroy Peraza, zelf een voormalige vluchteling uit Cuba, werkte onlangs aan een indrukwekkend datavisualisatie project waarin hij alle vluchtelingen ter wereld over de afgelopen 40 jaar inzichtelijk maakt. Op de website van The Refugee Project kun je selecteren over welk jaar je de vluchteling cijfers wilt opvragen, als je vervolgens met je muis over een land hovert, verschijnen de vluchteling cijfers van dat land en lijnen naar elk land waar de vluchtelingen heen trokken.

De cirkels op de kaart geven goed weer hoe veel vluchtelingen er per land op de vlucht sloegen. Bij landen waar de cirkels erg groot zijn, vind je een kleine annotatie waarin vermeld staat wat leidde tot de enorme vluchtelingenstroom in dat jaar. In de toekomst willen de makers graag ook de persoonlijke verhalen van vluchtelingen in de kaart coöpereren. Veel voormalige vluchtelingen scrollen direct naar het jaar waarin zij uit een land vertrokken om te bekijken wat daarvan de oorzaak was.

De kaart werd geproduceerd met onder meer D3, Queue en TopoJSON, en er werden eerst talloze prototypes gebouwd voordat deze versie uiteindelijk als eindresultaat werd gerealiseerd. Het voornaamste doel van de kaart is mensen te doen laten inzien op welke schaal mensen wereldwijd nog steeds hun land uitvluchten, en wat hiervan de oorzaak is. Je kunt The Refugee Project hier bekijken.