Tieners gebruiken Facebook minder en gaan naar YouTube, Snapchat en Instagram

Facebook

Volgens onderzoek van het Pew Research Center hebben jongeren steeds minder interesse in Facebook. In 2015 gaf 71 procent van de Amerikanen tussen de 13 en 17 jaar aan dat ze het sociale medium gebruikten. Nu is dat nog slechts 51 procent.

Ondertussen rukken andere sociale media op. Ongeveer de helft van deze groep jongeren gaf in 2015 aan Instagram te gebruiken, 41 procent gebruikte Snapchat. Tegenwoordig zegt 85 procent YouTube te gebruiken, 72 procent gebruikt Instagram en 69 procent Snapchat.

YouTube en Snapchat worden naar eigen zeggen ook het meeste gebruikt. Slechts 10 procent gaf aan dat Facebook het meest frequent bezochte sociale medium was.

Goed of slecht?

De tieners hadden echter moeite met aangeven of het gebruik van sociale media nu goed of slecht voor je is. 31 procent gaf aan voornamelijk positieve effecten te merken, 24 procent spraken over een voornamelijk negatief effect. 45 procent zei niet te denken dat sociale media een positief of negatief effect hebben.

Verder ontdekte Pew dat 95 procent van de tieners een smartphone hebben of toegang hebben tot een dergelijke telefoon. Ook dat is een flink verschil met 2015, toen 73 procent dit aangaf. 45 procent geeft bovendien aan het internet “vrijwel altijd” te gebruiken, tegenover 24 procent in 2015.