Video: De kunst van data visualisatie

Met het toenemende belang van data in onze samenleving gaat de opkomst van data visualisatie hand-in-hand. Niet dat het iets nieuws is overigens, al sinds de begindagen van de wetenschap is de mensheid bezig geweest met het bedenken van creatieve oplossingen om data over te brengen naar anderen.

Data visualisatie geniet zijn eigen cultuur in de designwereld. Maar design, dat is het wel. Dat is ook de mening die data visualisatie pioneer Edward Tufte is toebedeeld. De Yale professor verwijst zelfs naar een quote van Apple’s lead designer Jonny Ive die ooit meende dat we het grootste deel van ons leven bezig zijn om design juist uit de weg te krijgen van ervaring:

It’s gotta get out of the way, because it’s about the relationship with the viewer and how they reason about the content. Style and esthetics can not rescue failed content. If the words aren’t truthful, the finest typography won’t change lies into truths.

Wat ooit begon met cartografie en tegenwoordig van wetenschap tot pop cultuur kan worden teruggevonden is een eigen stroming, een eigen taal. Data visualisatie is een kunstvorm op zichzelf.