Volgens MIT studie kan Twitter sociale gebeurtenissen voorspellen

Zoals ik al eerder schreef is de mensheid al vanaf de oudheid op zoek naar patronen die een indicatie kunnen zijn van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Wetenschappers zijn met behulp van algoritmes steeds beter in staat om de toekomst te voorspellen aan de hand van gegevens uit het verleden.

Hiervoor worden bijvoorbeeld publieke documenten en archieven gebruikt zoals het archief van de New York Times. Dat soort archieven worden voornamelijk gebruikt om te kunnen bepalen wanneer toekomstige evenementen plaats zullen vinden gebaseerd op bepaalde tekenen uit het verleden. Volgens Nathan Kallus van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) had de staatsgreep in Egypte voorspeld kunnen worden op basis van Twitter activiteit.

Het idee dat social media zoals Twitter de toekomst kunnen voorspellen is omstreden. Er is wel vaker geclaimd door verschillende groepen dat ze in staat zouden zijn om bijvoorbeeld de uitslag van de verkiezingen of de opbrengt van een bepaalde film te kunnen voorspellen. Kallus stelt echter inderdaad groepsgedrag te kunnen voorspellen op basis van tweets. Uit zijn rapport “Predicting Crowd Behavior with Big Public Data” blijkt dat de de onrust onder burgers die wordt geassocieerd met de staatsgreep in Egypte al een paar dagen van te voren te voorspellen was.

De focus van het rapport ligt op de Egyptische protesten in 2013 als een model om toekomstige evenementen te kunnen voorspellen. Kallus analyseerde voor zijn onderzoek meer dan driehonderdduizend bronnen in zeven verschillende talen van over de hele wereld. Hij concludeert:

With much of public discourse having at least some presence online and usually more, the wide range of public data captured by our efforts offers unparalleled insight into the futures of countries, cities, and organizations as affected by mass demonstrations and cyber campaigns.

Het is echter de vraag of iedere gebeurtenis even goed voorspelt kan worden via Twitter. De gemoederen van Egyptenaren in aanloop naar deze gebeurtenissen laaiden hoog op en leidden uiteindelijk tot een staatsgreep. Dit maakt het daardoor beter meetbaar dan gebeurtenissen waarbij emoties minder sterk naar voren komen. Bovendien is het makkelijk om met terugwerkende kracht bewijs te vinden voor wat er gebeurd is maar weet je ook zo goed waar je naar moet zoeken als je een gebeurtenis probeert te voorspellen?

Ondanks deze kritiek kan Twitter duidelijk gebruikt worden voor het meten van sociale activiteiten in gebieden waar het onrustig is. Wanneer een grote groep gebruikers over protesten schrijft dan is de kans groot dat het ook echt zal gaan gebeuren. Toch is met dit rapport verre van wetenschappelijk bewezen dat Twitter gebruikt kan worden voor het voorspellen van de toekomst. Hiervoor is bewijs nodig dat gebruikt kan worden om voorspellingen over de toekomst te doen in plaats van alleen historische voorspellingen over het verleden.