‘We laten online pestkoppen hun gang gaan door niet in te grijpen’

Pesten, het is al sinds jaar en dag een probleem in onze maatschappij. Veelal voelen wij ons niet geroepen om iemand aan te spreken op dergelijk gedrag, vaak vanwege angst voor de pestkop. Uit onderzoek blijkt dat we online niet anders doen.

Ook op het internet ontkomen we er niet aan: bullebakken die anderen het leven zuur maken. Chatrooms zijn bij uitstek de plek waar deze personen zich begeven, omdat ze hier zonder probleem uit kunnen razen. Dat dit tot ernstige (psychische) schade kan leiden bij de ‘slachtoffers’ weerhoudt de pestkoppen er niet van om anderen eens goed de les te lezen.

Uit onderzoek blijkt dat we ook op het gebied van online weinig inbrengen tegen het gedrag van pestkoppen. Het welbekende ‘omstanders syndroom’ steekt ook hier weer de kop op. In het merendeel van de gevallen zien we de pestkoppen wel aan het werk, maar doen we geen enkele moeite om hen te stoppen.

Slechts 10% onderneemt actie tegen pestkop

Tijdens het onderzoek werden 221 studenten in de gaten gehouden in een chatroom. De studenten werden met een smoes achter de computer gezet om vragenlijsten in te vullen, terwijl de onderzoekers ervoor zorgden dat de chatbox in beeld bleef tijdens het invullen. Vervolgens werden er een pestkop en een slachtoffer toegevoegd en kon het onderzoek beginnen.

Slechts 10 procent van de studenten merkte het pestgedrag op in de chatroom en greep in. Zo sprak een deel van de studenten de ‘dader’ aan op het pestgedrag en bekommerde een ander deel van de studenten zich over het slachtoffer.

Kelly Dillion, de leidster van het onderzoek, was niet verbaasd over de uitkomsten:

De resultaten verrasten met niet. Als mens had ik op een andere uitkomst gehoopt, maar als onderzoeker wist ik al dat mensen op deze manier reageren. Dat is in het verleden wel uit andere onderzoeken gebleken.

Het pijnlijkste is dat 68% van de studenten na afloop van het onderzoek aangeeft het pestgedrag wel te hebben opgemerkt, maar niet heeft ingegrepen. Zij geven na afloop wel aan dat zij het gedrag veroordelen en dat zij hopen dat pestkop gestraft wordt.

Van de 10% die wél ingrepen, gaf meer dan de helft de pestkop een reprimande. Zo reageerden zij onder andere met: “I can smell the odor of loser from you.”

Volgens Dillion kan dit onderzoek bijdragen aan het aanpakken van pestgedrag. Zo kunnen er interventies worden ontwikkeld om ‘omstanders’ bewust te maken dat ingrijpen belangrijk is.