World Wide Web oprichter Tim Berners-Lee pleit voor online ‘Magna Carta’


De uitvinder van het World Wide Web, Tim Berners-Lee denkt dat een online ‘Magna Carta’ nodig is om de onafhankelijkheid van het web en de rechten van de gebruikers te beschermen. Hij deed deze uitspraak precies 25 jaar nadat hij zijn voorstel voor het wereldwijde web presenteerde in 1989.

Hoewel het internet rond die tijd al bijna twee decennia bestond, was het tot dat moment nog lang niet toegankelijk voor iedereen. De ideeën van Berners-Lee vormden de fundering van ons huidige internet gebruik. In de 25 jaar die er op volgden is er echter wel een hoop veranderd.

De neutraliteit van het medium wordt bedreigd door overheden en bedrijven, vertelt Berners-Lee aan de Guardian;

Unless we have an open, neutral Internet we can rely on without worrying about what’s happening at the back door, we can’t have open government, good democracy, good healthcare, connected communities and diversity of culture. It’s not naive to think we can have that, but it is naive to think we can just sit back and get it.

Berners-Lee spreekt zich al langer uit voor een open internet waarbij de gebruikers centraal staan. Hij bekritiseert dan ook de spionagepraktijken waar de Britse en Amerikaanse overheden van worden beschuldigd. Ook prijst hij de klokkenluider Edward Snowden, die volgens hem een belangrijk onderdeel is in het beschermen van het open web.

Zijn plan voor een online Magna Carta zou onderdeel zijn van een grootschalig project genaamd: The Web We Want. Hierbij wordt gepleit voor een digitale grondwet voor elk land. Centraal zouden de principes van privacy, vrijheid van meningsuiting en verantwoordelijke anonimiteit staan.