‘1,2 miljoen Nederlanders waren in 2018 slachtoffer van cybercriminaliteit’

cybercriminaliteit, hack, cybercrime

Cybercriminaliteit komt steeds meer voor, dus het is logisch dat een grote groep mensen hier het slachtoffer van wordt. Volgens het CBS waren dat er in Nederland in 2018 maar liefst 1,2 miljoen mensen. Vooral aankoopfraude kwam regelmatig voor.

De cijfers komen uit het onderzoek Digitale Veiligheid en Criminaliteit van het CBS en de politie uit het najaar van 2018 onder ruim 38 duizend mensen. Volgens het onderzoek waren met name jonge internetgebruikers tussen de 12 en 25 jaar slachtoffer van cybercrime. Het ging om 12 procent. Van de 65-plussers was dat minder dan 4 procent.

In het onderzoek gaf 4,6 procent aan in de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer te zijn geweest van een vermogensdelict. Dat is dus een vorm van criminaliteit waarbij de dader geld verdiende met zijn aanval.

Bij vermogensdelicten werden Nederlanders met 2,7 procent vooral het slachtoffer van fraude bij online aankopen. 0,5 procent ontdekte dat er geld van de rekening werd gehaald of betalingen zijn gedaan vanaf de rekening. Ook was 0,5 procent het slachtoffer van een vorm van belfraude genaamd Wangirifraude.

Hacken

Natuurlijk waren er ook slachtoffers van hacken, maar dat waren er in Nederland minder dan de slachtoffers van een vermogensdelict. 1,8 procent zei het slachtoffer van hacken te zijn. 1 procent was bovendien het slachtoffer van identiteitsfraude zonder financiële schade.

1,4 procent was verder het slachtoffer van niet-seksuele interpersoonlijke incidenten, 0,7 procent was slachtoffer van interpersoonlijke incidenten met een seksuele bedoeling. Bij dergelijke incidenten zijn het aanvallen in de persoonlijke sfeer. Denk bijvoorbeeld aan roddelen, pesten of bedreiging.

Bij de interpersoonlijke incidenten komt met name laster voor: 1 procent had last van laster zonder seksuele bedoeling, 0,3 procent had juist last van seksueel getinte laster. 0,5 procent werd het slachtoffer van niet seksueel getinte stalking, 0,4 procent van de wel seksueel getinte variant.

Slachtoffers

Mannen en vrouwen worden volgens het onderzoek even vaak het slachtoffer van digitale criminaliteit. Laster en stalking – ongeacht of dit nu seksueel getint is of niet – komt het meest voor onder jongeren, en dan met name jonge vrouwen.

Mannen werden juist vaker het slachtoffer van vermogensdelicten. Van dergelijke criminaliteit deed bijna een kwart aangifte. 10 procent deed aangifte van interpersoonlijke incidenten. Van hacken wordt weinig aangifte gedaan: slechts 3 procent deed dit.