9 op de 10 Nederlanders neemt stappen om persoonlijke data op internet te beschermen

Vrouw, databescherming

Hoe verder we digitaliseren, hoe meer data we online hebben staan. Vorig jaar zei 89% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder maatregelen te treffen om die data te beschermen. Zij nemen diverse soorten stappen voor databescherming, zoals het beperken van toegang tot profielgegevens op sociale media en de veiligheid van websites controleren.

Het aantal mensen in de Nederlandse bevolking dat maatregelen neemt om zijn online data te beschermen, is vorig jaar iets gestegen. Waar dat in 2023 89% was, was dat in 2021 nog 82%, blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlanders beperken nu vooral vaker toegang tot profielgegevens: 70,3% doet dat nu, tegenover 54,8% in 2021.

De meest genomen maatregel is echter nog altijd het beperken van toegang tot locatiegegevens, wat 77,9% nu doet. De minst genomen maatregel is het laten verwijderen van gegevens: slechts 14,2% van de Nederlanders deed dat in 2023.

Maatregelen tegen bescherming van persoonsgegevens op internet

Bron: CBS

75-plussers beschermen het minst

De cijfers van het CBS laten flinke verschillen tussen leeftijdscategorieën zien wat betreft databescherming. Van de groep Nederlanders tussen de 12 en 65 jaar is 93% actief bezig met het beschermen van zijn persoonlijke informatie. Zeker de groep tussen de 18 en 25 jaar doet veel aan databescherming. In die groep gaat het om maar liefst 95,8%.

Onder ouderen is echter een heel ander beeld zichtbaar. Van de Nederlanders tussen de 65 en 75 jaar is 84,8% actief bezig met databescherming. Onder 75-plussers is dat zelfs maar 60%. Maar dit kan natuurlijk ook te maken hebben met dat ouderen überhaupt minder vaak op het internet zitten dan jongeren en daar dus ook minder persoonlijke data hebben staan.

Nederland koploper databescherming

Over het algemeen genomen is Nederland wel koploper in de beveiliging van persoonsgegevens op het internet. Gemiddeld neemt slechts 67% van de Europeanen maatregelen om zin data te beschermen. In Nederland heeft tegelijkertijd ook het grootste aantal mensen toegang tot het internet in Europa, namelijk 81%.

Foto: Shutterstock