AIVD: ‘Buitenlandse hackers proberen regerings- en bedrijfsgeheimen te stelen’

Het afgelopen half jaar zijn er vanuit Rusland, China en Iran honderden aanvallen op Nederlandse overheidsinstellingen en bedrijven gesignaleerd. Dat zegt Rob Bertholee, de baas van de AIVD, in een interview met EenVandaag.

Volgens Bertholee probeert Rusland via aanvallen zelfs geheime regeringsdocumenten in handen te krijgen. Hij noemt dit soort aanvallen bij EenVandaag een gevaar voor de democratie. “Het gevaar is dat zij zich bemoeien en beïnvloeden hoe ons parlement zou kunnen werken, of hoe onze overheid beslissingen neemt.”

Daarnaast willen de hackers volgens hem ook het schade toebrengen aan het bedrijfsleven door bedrijfsgeheimen weg te halen. “En daarmee het economisch verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven aantasten.”

Bewijzen

Bertholee wijst vooral naar Rusland, maar zegt niet te kunnen bewijzen dat het land inderdaad achter de aanvallen zit. “We weten het wel als AIVD, maar het bewijzen wordt een hele lastige”, zegt de AIVD-topman. Volgens hem heeft het geen nut om met de beschuldigingen op China of Rusland af te stappen. “Want dat wordt ontkend en daarna is het verhaal afgelopen.”

Bertholee komt vandaag terug in de televisie- en radio-uitzendingen van EenVandaag. Volgende week vergadert de Tweede Kamer opnieuw over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Die wet geeft de AIVD meer bevoegdheden, maar stuit tot nu toe op veel kritiek.