Bedrijven en de overheid plakken op iedereen een label op basis van digitale gegevens

Bits of Freedom, De Correspondent en Atelier Yuri Veerman hebben 71 profielen van (bekende) Nederlanders opgesteld om zo duidelijk te maken wat bedrijven en overheden dagelijks doen. Op basis van toegankelijke informatie risicoprofielen opstellen die ze vervolgens in allerlei besluiten laten meewegen.

Heel Holland Transparant

De partijen laten op hun website ‘Heel Holland Transparant’ zien dat deze profielen nu al worden gebruikt door onder andere de jeugdgezondheidszorg en door de grensbewaking van Schiphol. De eerst genoemde gebruikt de risicoscores van je kinderen om te kijken of er preventief bij gezinnen ingegrepen moet worden als er iets speelt en de grensbewaking bekijkt op basis van de scores of je extra gecontroleerd moet worden op het vliegveld.

De 71 Nederlanders krijgen op basis van verschillende gegevens een cijfer tussen de 1 en 100, waarbij degene met een laag cijfer het minste risico vormt. Om goed te scoren moet je hoog opgeleid zijn, in een goede buurt wonen waar weinig wordt ingebroken en weinig ziektes voorkomen en positief zijn op social media. Hoe meer je van dat ideaalbeeld afwijkt, hoe meer punten er afgetrokken worden.

Openbare gegevens

De organisatie onderstreept dat alle gegevens vrij zijn gegeven door degene zelf of openbaar zijn. Zo worden onder andere het Centraal bureau voor de Statistiek, het insolventieregister, de Kamer van Koophandel, de politie en het openbare register met energielabels voor woningen geraadpleegd. Persoonlijke informatie wordt van LinkedIn en Twitter afgehaald. De volledige database is hier te bekijken en wordt uiterlijk tot 31 december 2015 online gehouden.

De organisatie heeft slechts 350 euro uitgegeven aan de verschillende soorten data: het geld is voornamelijk naar de Kamer van Koophandel gegaan waar vaak stukken informatie gekocht moeten worden. Personen kunnen op de website aangegeven dat ze van de lijst willen: ze worden vervolgens binnen 24-uur verwijderd. De organisatie geeft wel aan, wat ook het punt is van de lijst, is dat de gegevens niet worden verwijderd uit de originele bronnen.

De Correspondent, Bits of Freedom

Op De Correspondent staat een uitgebreid artikel over de lijst: wat betekent het nu dat al deze gegevens openbaar zijn en worden gebruikt door de overheid en het bedrijfsleven? En misschien wel belangrijker, is het wel wenselijk?