Boete voor smartwatch in het verkeer

smartwatch verkeer

Handig die smartwatch. Handsfree, dus terwijl je aan het verkeer deelneemt, ontvang je met een gerust hart appjes, social media berichten en e-mail. Je houdt je handen aan het stuur en hoeft alleen een blik te werpen op je pols, in plaats van een telefoon te zoeken en bedienen.

Always w/ vroeg het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hoe het zat met wetgeving rondom smartwatches. Het ministerie is daar nog niet mee bezig, omdat Artikel 5 Wegenverkeerswet daar genoeg voor zou moeten zijn.

Dit artikel houdt in dat het verboden is om je gevaarlijk te gedragen in het verkeer, of iets te doen wat voor gevaar zou kunnen zorgen.

In Artikel 61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staat dat het verboden is voor iemand die een gemotoriseerd voertuig bestuurt, om tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Een mobiele telefoon wordt gedefinieerd als: een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten. Waar een smartwatch ook onder valt.

Dat ‘vasthouden’ moet ook ruim genomen worden.

Als we terugkijken in de jurisprudentie moet er onder “vasthouden” verstaan worden: het in de hand houden, het tussen oor en schouder geklemd houden, mobiele telefoon aan de pols, mobiele telefoon tussen hoofddoek enzovoorts. Zo werd het hoger beroep van een vrouw die haar mobiele telefoon om haar pols bevestigd had ongegrond verklaard.

De schade? Iedereen die achter het stuur zit met een smartwatch om zijn of haar pols, gekoppeld aan de smartphone, kan aangehouden worden en een boete ontvangen van €230 exclusief administratie kosten.

Een onderzoek van de Transport Research Laboratory wees uit dat een smartwatch achter het stuur ook echt gevaarlijk is. Voor een bestuurder die een bericht op een smartwatch leest, duurt het 2.52 seconden voordat ze op een noodgeval reageren. Terwijl een bestuurder die tegen een passagier praat daar 0.9 seconden over doet en iemand die een telefoon in zijn of haar hand heeft doet er 1.85 seconden over.