Cyber Security Raad adviseert kabinet over invoeren van internetdiploma

De Cyber Security Raad adviseert het kabinet om een internetdiploma in te voeren. In het advies over cybersecurity in het onderwijs en bedrijfsleven laat het CSR weten dat een internetdiploma in de toekomst noodzakelijk is om de digitale toekomst van Nederland veilig te stellen.

In dit vaardigheidsbewijs is er aandacht voor morele grenzen op het internet, zodat kinderen leren wat voor een risico’s het internet met zich mee brengt. Er zou daarbij gefocussed moeten worden op ICT, digitale media, (persoonlijke) digitale informatie, het sociale aspect, wettelijke en morele grenzen en cybersecurity vraagstukken.

Volgens het CSR digitaliseert de wereld in hoog tempo en heeft Nederland daarin een vooraanstaande positie. Daarnaast behoort Nederland in de top 10 van meest concurrerende kennis-economieën in de wereld.

Willen we deze positie behouden dan moeten we volgens het CSR zorgen voor een open, veilige en economisch kansrijke digitale samenleving. Een samenleving waarin zorgvuldig omgegaan wordt met digitale gegevens en waar cybersecurity genoeg aandacht krijgt.

Vijf tech-principes voor het onderwijs

Het CSR is niet de enige die zich bezig houdt met de steeds slimmer wordende samenleving. Jordan Shapiro vroeg zich af of het leren programmeren, zoals velen denken, wel de belangrijkste vaardigheid wordt in de toekomst. Hij vroeg zich af of programmeren in de toekomst niet handige specialisatie was in een veel complexere wereld dan dat we die nu kennen.

Volgens Shapiro is het belangrijker dat kinderen het programmeren in het grotere geheel zien en het begrijpen. Hij stelde daarom vijf tech-principes op die kinderen handvatten moet bieden in de steeds slimmer wordende toekomst.