Europees Hof oordeelt dat Nederland downloaden uit illegale bron niet meer mag toestaan

Blokkage The Pirate Bay

Vandaag oordeelde het Europees Hof dat Nederland per direct downloaden uit een illegale bron niet meer mag toestaan. Nederland maakte gebruik van de thuiskopieheffing ter compensatie van het illegaal downloaden maar dat vindt het Europees Hof niet voldoende.

In Nederland is het op dit moment legaal om films en muziek te downloaden zolang je deze vervolgens niet verspreidt via internet. Downloaden is dus wel legaal maar uploaden – dat meestal ook gebeurt bij het downloaden van torrents – dus niet.

Het Europees Hof, de hoogste rechtbank van de Europese Unie, stelt dat het onacceptabel is dat er in Nederland geen onderscheid gemaakt wordt tussen het kopiëren van eigen materiaal – zoals bijvoorbeeld een cd – en het downloaden van materiaal uit een illegale bron – zoals een film vanaf een torrentsite.

Derhalve is het Hof van oordeel dat een nationale wettelijke regeling die geen enkel onderscheid maakt tussen kopieën voor privégebruik die zijn vervaardigd uit geoorloofde bronnen, en kopieën voor privégebruik die zijn vervaardigd uit nagemaakte of vervalste bronnen, niet kan worden gedoogd.

Bovendien stelt het Hof dat onze wetgeving het verspreiden van illegaal materiaal juist aanmoedigt en dat daarom de thuiskopieheffing niet voldoende is. Het Hof maakt niet duidelijk hoe het downloaden in Nederland dan aangepakt zou moeten worden. In Nederland werd al eerder gewerkt aan een download-wet maar die kwam toen niet door de Tweede Kamer.

Inmiddels is besloten dat het handhaven van het verbod niet aan de overheid is maar aan de houders van het auteursrecht. Stichting Brein vertegenwoordigd in Nederland het auteursrecht van veel houders. Op de website van Brein is te lezen dat de focus van hun beleid op de aanbieders van auteursrechtelijk materiaal ligt en niet op gebruikers.

BREIN richt zich op de illegale winkels op het internet en niet op downloadende gebruikers. Dat beleid blijft onveranderd. Het gaat BREIN om de illegale handelaars en op het internet zijn dat de sites en diensten die er hun business van maken om toegang tot illegaal aanbod te faciliteren.

De zaak is ontstaan vanuit klachten van electronicafabrikanten die de thuiskopieheffing te hoog vinden. De fabrikanten vinden dat zij door de heffing de dupe zijn van het illegaal downloaden. Vervolgens werd de zaak door de Hoge Raad doorverwezen naar het Europees Hof om te besluiten of de Nederlandse wetgeving wel past binnen het Europees recht.