Europees parlement wil achterdeurtjes in encryptie verbieden

De discussie over het verzwakken van encryptie door achterdeurtjes in te bouwen, blijft voortduren in verschillende Europese landen. Ondertussen gaan er in Brussel stemmen op om achterdeurtjes in encryptie, bedoeld voor opsporings- en inlichtingendiensten, te verbieden.

Dat valt te lezen in een conceptvoorstel (officieel een amendement genoemd) van het Europees Parlement [pdf]. Uitgangspunt van het voorstel is de privacy van EU-burgers. Zij moeten er op kunnen rekenen dat de “vertrouwelijkheid en veiligheid” van hun data is gegarandeerd. Achterdeurtjes in encryptie kunnen er voor zorgen dat deze garantie verzwakt.

Andere punten

Het voorstel behelst overigens meer dan enkel dit ene punt. Het beschrijft allerlei andere maatregelen die er voor moeten zorgen dat de communicatie van Europese burgers beter wordt beschermd.

Aanbieders van “elektronische communicatiediensten” moeten maatregelen nemen om er voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot de communicatie die via hun diensten wordt gevoerd. End-to-ende-encryptie is een manier waarop dat kan. Ook staat er in het stuk dat het in de gaten houden van versleutelde communicatie, of het onderweg ontsleutelen hiervan, verboden is.

Het voorstel is bedoeld om regels in de Europese ePrivacy-verordening aan te passen. Er staan ook voorstellen in voor strengere regels rondom wifi- en bluetooth-tracking en om de cookiemeldingen op websites te vervangen door instellingen die worden ingebouwde in webbrowsers.

Proces

Het feit dat het Europese parlement dit voorstel doet, betekent echter niet dat deze regels ook worden ingevoerd. Het moet vanuit het parlement nog langs de Europese Raad, waarin alle lidstaten zitten. Het is gebruikelijk dat voorstellen van het parlement daar nog worden aangepast of afgezwakt.

Wat daarnaast meespeelt is de lastige positie van het Verenigd Koninkrijk binnen de EU. Dat landt heeft op dit moment de meest extreme standpunten als het gaat om het omgeven van privacy in de strijd tegen het terrorisme. Waarschijnlijk zal de nieuwe Europese regeling, als deze word ingevoerd, geen invloed meer hebben over het beleid van de Britten op dit vlak.