Facebook gebruikt machine learning om bevolking in kaart te brengen

Facebook gebruikt machine learning om de bevolking van twintig landen in kaart te brengen. Het bedrijf werkt samen met de Columbia University om de schattingen te bevestigen en wil de data later dit jaar openbaar maken, meldt The Verge.

Verschillende teams binnen Facebook, die zich bijvoorbeeld richten op infrastructuur en kunstmatige intelligentie, werken voor het project samen. De teams verzamelden de data van satellietbeelden in twintig landen waar mensen weinig toegang hebben tot het internet. Een zelflerend algoritme van Facebook herkent of er in dat gebied huizen staan.

Het resultaat van de gebieden wordt gecombineerd met een dataset van de Columbia University om de bevokingsspreiding en -dichtheid te schatten. De dataset van de universiteit bevat lokale bevolkingscijfers, gebaseerd op volkstellingen. Tot slot wordt er nog een algoritme uitgevoerd dat de data weer groepeert. Uiteindelijk kan dan bijvoorbeeld bepaald worden of een gebied meer baat heeft bij een hotspot voor draadloos internet (handig voor dichtbevolkte gebieden) of een telefoonmast – voor dunbevolkte gebieden.

datakenia

Bovenstaande kaarten geven data van hetzelfde kustgebied in Kenia weer. Links zijn de gegevens van de Columbia University over bevolkingsdichtheid te zien. Rechts is te zien welke schatting Facebook over de bevolking maakt op basis van combinatie met sattelietbeelden.

In totaal heeft de beeldherkenningssoftware meer dan 21 miljoen km² in kaart gebracht. Het gaat voornamelijk om landen in Afrika, maar Facebook richt zich ook op Mexico, Oekraïne en Turkije. In totaal analyseerde het algoritme bijna 15 miljard afbeeldingen. Volgens Facebook geven de kaarten het meest accurate beeld van de verspreiding van een bevolking tot nu toe weer.