GSM-data helpt bij bestrijding malaria

Dat onze smartphones soms smarter zijn dan goed voor ons is, en – al dan niet met ons medeweten –  veel informatie ter beschikking stellen aan derden, dat is bekend. Maar soms kan er met die informatie ook gewoon iets heel goeds gedaan worden.  Zoals bij de bestrijding van Malaria in Afrika.
In het World Malaria Report spreekt de World Health Organization (WHO) voor 2010 over ongeveer 216 miljoen gevallen van Malaria (en ongeveer 655.000 doden).Het merendeel van deze slachtoffers woonde in Afrika en was heel jong. “Elke minuut sterft in Afrika een kind aan malaria”.
Heftige cijfers, vooral omdat er wel degelijk middelen zijn om de verspreiding tegen te gaan.De sleutel tot betere resultaten ligt in het niet alleen registreren van de muggen die de ziekte verspreiden, maar ook van de menselijke dragers. Een innovatieve studie heeft nu verspreidingskaarten van de ziekte gecombineerd met een kaart van de bewegingen van personen, zoals vastgelegd in de gegevens van de mobiele operators. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen vorige maand in Science, ‘Quantifying the impact of Human Mobility on Malaria’(registratie verplicht).

De hoeveelheid data waarmee  de onderzoekers hebben gewerkt is enorm: gesprekken en teksten van bijna 15 miljoen Keniaanse mobiele telefoon-abonnees, van circa 12.000 GSM-masten, en 692 verschillende nederzettingen, van juni 2008 tot juni 2009. De onderzoekers hebben die gegevens gecorreleerd aan een kaart van alle malariagevallen uit 2009 en op basis daarvan konden zij de kans op infectie achterhalen voor mensen die op doorreis waren in locaties geassocieerd met de ziekte.  Nairobi bleek een belangrijke hub te zijn voor de besmettingen.

De kaart op basis van mobiele telefoongegevens identificeert “brongebieden” (met veel malariagevallen) en “bestemmingsgebieden”(waar de ziekte weinig voorkomt). De methodes voor het voorkomen van de verspreiding van de ziekte verschillen vervolgens tussen bron- en bestemmingsgebieden, zoals CNN laat zien. Voor brongebieden wordt aanbevolen insecticiden binnenshuis te gebruiken, de muggen-habitat onleefbaar te maken, en geneesmiddelen en klamboes te gebruiken. Voor bestemmingsgebieden draaien de aanbevelingen meer om het menselijk gedrag: bewuster worden van de plaatsen om te vermijden en het nemen van voorzorgsmaatregelen.  Juist dit type activiteit is cruciaal voor het voorkomen van de verspreiding van de ziekte, omdat sommige geïnfecteerde mensen geen symptomen vertonen. Concreet kun je mensen aanmoedigen met insecticide geïmpregneerde klamboes te gebruiken als je reist van een gebied met veel malaria naar een gebied met weinig malaria, ook al vertoon je zelf geen symptomen.

De onderzoekers denken deze technieken ook in te kunnen zetten bij andere besmettelijke ziektes zoals Dengue.