Het is zover: Wikipedia is de meest geraadpleegde arts ter wereld

Wikipedia is in 2013 de nummer één geraadpleegde bron voor zowel patiënt als arts geworden, blijkt uit een recent onderzoek van IMS Health. Liefst 50% van de ondervraagde artsen gaf te kennen gebruik te maken van het platform bij het zoeken naar informatie voor specifieke diagnoses. Dat verklaart wellicht ook het feit dat de serieuze en minder vaak voorkomende aandoeningen met voorsprong het meest gezocht werden op de site.


wikipedia_search_views

De onderzoekers van IMS Health filosoferen dat deze uitkomst ook kan worden uitgelegd als een signaal vanuit de patiënt: terwijl iets als acne zo’n 80-90% van alle pubers bezig houdt, blijkt het slechts 1,3 miljoen bezoeken op te hebben geleverd, terwijl veel heftigere aandoeningen minimaal het dubbele weten te scoren.

Volgens de onderzoekers is dit te verklaren door de algemene kennis die er is van deze aandoeningen. Wanneer je een griepje, voorhoofdsholteonsteking of acne te pakken hebt, zijn er vaak vrienden, familie of huisartsen die met advies en basiskennis je al op weg kunnen helpen.

Een ander interessant onderdeel van het onderzoek richtte zich op het gebruik van Wikipedia bij het opzoeken van medicatie. Zo bleek dat jongere patiënten, gemiddeld rond de 39 of iets jonger, vaak uitgebreid onderzoek doen naar diagnose en behandelingen middels Wikipedia alvorens zij een behandeltraject starten. Naarmate de leeftijd toeneemt, blijft het onderzoek beperkt tot alleen de medicatie.

Lees hier meer over het onderzoek.