In 2020 wordt 26 procent van alle energie schoon opgewekt

Onze energievoorziening wordt steeds schoner en dat blijkt ook cijfermatig steeds duidelijker. Het in Parijs gevestigde International Energy Agency voorspelt dat in 2020 zo’n 26 procent van onze energie wordt opgewekt met hernieuwbare bronnen.

Die cijfers zijn indrukwekkend, want het is nog niet zo gek lang geleden dat we volledig afhankelijk waren van olie, kolen en gas. Deze grondstoffen zullen echter een keer op raken en dus is de roep om alternatieven de afgelopen jaren alleen maar luider geworden. We zien bijvoorbeeld steeds meer elektrische auto’s rijden, als alternatief voor voertuigen met een verbrandingsmotor, terwijl wind, zon en water steeds meer benut worden om energie op te wekken.

Het IEA werd in 1973 opgericht, vlak na de oliecrisis. Zij houden al meer dan veertig jaar in de gaten hoe we energie gebruiken en waar deze energie voorbij komt. Het goede nieuws: de organisatie is altijd nogal conservatief, dus ga er maar vanuit dat de genoemde 26 procent (op dit moment is het 22 procent) een realistisch aandeel is. Het IEA verwacht dat de schone energiewinning de komende jaren met 700 gigawatt toeneemt. Ter vergelijking: dat is voldoende om een land als Japan twee keer van stroom te voorzien, terwijl de totale opbrengst van schone energiewinning groter is dan de gecombineerde vraag van China, India en Brazilë. Het gaat dus absoluut de goede kant op.