Infographic: Meer dan de helft van de Amerikanen bezoekt nog jaarlijks een bibliotheek

In Nederland vraag je je nog wel eens af of bibliotheken eigenlijk nog wel bestaansrecht hebben, maar in de Verenigde Staten is die vraag nog lang niet aan de orde. Volgens een onderzoek van PEW Research bezoekt ruim de helft van alle Amerikanen nog minstens een keer per jaar een bibliotheek. Bezoekers geven aan de deskundigheid van het personeel te waarderen, en daarnaast zijn er nog steeds veel onderwijsinstituten en scholen voor wie een bibliotheek een onmisbaar instituut is. Ruim een kwart van de Amerikanen bezoekt een bibliotheek om van de computer gebruik te maken. Interessante data:

Public-Libraries2