Interview Cristina Riesen: Hoe gaat Evernote Europa veroveren?

Te midden van de tech-drukte bij the Next Web Conference 2015 in Amsterdam, sprak Numrush met Cristina Riesen: General Manager Europe, Middle East and Africa bij Evernote. Het resultaat is een gesprek over de partnerships van Evernote, de concurrentie met papier en de toekomst van de werkplek.

Over hoe snel de werkplek zal veranderen zegt Riesen hoe veel dit te maken heeft met de ontwikkeling van de technologie. Ze zegt dat technologie zich niet-lineair ontwikkelt en juist exponentieel groeit. Smartphones hebben onze manier van werken en leven veranderd in een tijdspanne van slechts enkele maanden. Cristina Riesen voorspelt niet een verandering binnen 10 jaar, nee, binnen een tijdspanne van 2 tot 3 jaar zal de werkplek geëvolueerd zijn.

Evernote gaat mee in de exponentiële groei door het toepassen van Augmented Intelligence, een techniek waarbij informatie duidelijker en efficiënter beschikbaar wordt gesteld, waardoor de gebruiker het sneller en productiever zal verwerken. Evernote Business past deze Intelligence toe door features als Context en Workchat beschikbaar te stellen.

Over Evernote’s partnerships met Moleskine en Post-It zegt Riesen dat papier niet hun grootste competitie is. Handschrift en papier zullen niet verdwijnen, en dat is ook niet het doel van Evernote. Het bedrijf wil juist een tool ontwikkelen waarmee je uiterst productief te werk kan gaan.

Volgens Cristina zijn zowel traditionele als digitale en sociale media belangrijk in deze maatschappij waarin tijdsnood de hoofdmoot vormt en er zo veel informatie beschikbaar is dat je het niet bij kunt houden. De General Manager legt de nadruk op het belang van Curated Content. Volgens haar ligt de toekomst in het zo efficiënt en productief mogelijk verzamelen, organiseren en delen van informatie.

Bekijk het interview dat Numrush vorige maand had hieronder: