Kabinet legt voorstel dat opsporingsdiensten toestemming geeft om te hacken voor aan de Tweede Kamer

Het kabinet gaat een voorstel aan de Tweede Kamer voorleggen dat opsporingsdiensten toestemming geeft om verdachten te hacken. Op die manier mag informatie worden verzameld of mogen gegevens ontoegankelijk worden gemaakt. Het voorstel is onderdeel van een pakket antiterrorismewetten, waarvan na vandaag vier voorstellen naar de Kamer gaan.

Het exacte voorstel is nog niet gepubliceerd, waardoor niet bekend is wat er precies instaat. De verklaring van het kabinet luidt:

Openbaar Ministerie en politie kunnen op afstand heimelijk onderzoek doen in computers van criminelen of terroristen en – indien nodig – gegevens vastleggen (kopiëren) of ontoegankelijk maken. Het betreft het zogeheten ‘onderzoek in een geautomatiseerd werk’ dat opsporingsambtenaren ruimte geeft onder strikte voorwaarden bepaalde onderzoekshandelingen toe te passen bij opsporing van ernstige delicten. Daarbij gaat het niet alleen om het ontoegankelijk maken of het vastleggen van gegevens maar ook om observatie en het aftappen van communicatie.

Het kabinet is al langer van plan hacken toe te staan, dit voorstel werd bekend als de “terughackwet”, maar het voorstel was nog niet officieel ingediend. Mogelijk omdat er best veel kritiek was op het voorstel. Nu is het verpakt in een pakket maatregelen om terrorisme te voorkomen naar aanleiding van de aanslagen in Parijs.