Klopt wat je op internet leest wel of niet? Steeds meer mensen twijfelen daaraan

Desinformatie

Klopt dat artikel wat je net op het internet gelezen hebt wel? Of is het desinformatie of foutief? Het zijn vragen die meer Nederlanders stellen. Volgens cijfers van het CBS las of zag 67% van de bevolking van 12 jaar of ouder vorig jaar informatie op het internet die volgens hen niet waar was of waarbij ze twijfelden aan de waarheid ervan. Dat geldt zeker voor 18- tot 35-jarigen.

Het aantal mensen dat onjuiste informatie ziet op het internet of informatie waaraan getwijfeld wordt, is gestegen. In 2021 ging het namelijk nog om 63%. De stijging vindt bovendien in alle leeftijdsgroepen plaats. Toch valt op dat 18- tot 35-jarige 2,5 keer zo vaak als 75-plussers online informatie te hebben gezien waarbij ze twijfelden of deze waar is. Maar dat kan natuurlijk ook te maken hebben met dat deze mensen überhaupt vaker op het internet zitten.

Veel van dergelijke informatie of mogelijke desinformatie vinden we op sociale media. Ruim de helft van de Nederlanders zegt daar zulke berichten te hebben gezien of gelezen. Daarnaast noemt ongeveer een kwart nieuwssites als bron.

Informatie controleren

Wie twijfelt over informatie die op het internet gevonden wordt, controleert deze niet altijd, aldus het CBS. 66% deed dat wel, wat betekent dat ruim een derde dit niet doet. Een belangrijke reden om informatie niet te controleren, is als we vermoedden dat het niet waar is, aldus 20%.

Informatie controleren doen we het meeste door meer informatie op andere online nieuwssites of Wikipedia op te zoeken (83%). Daarnaast controleren we de bron of bespreken we de informatie offline met anderen, geeft respectievelijk 50% en 33% aan.

Controleren informatie op internet

Bron: CBS

Europese top

Van alle EU-landen doen we het overigens wel het beste op dit gebied – al wordt op Europees niveau gekeken naar het gedrag van 16- tot 75-jarigen, terwijl we in Nederland al vanaf 12 kijken. Kijken we naar de 16- tot 75-jarigen, dan heeft Nederland met 71% het hoogste percentage inwoners dat op internet informatie gezien heeft die volgens hen niet waar is of waarbij ze twijfelden aan de waarheid ervan. Finland volgt op de tweede plaats (70%).

Verder geeft 46% van de Nederlanders in deze groep aan de informatie te controleren door op internet naar meer informatie te zoeken, de bron te controleren, op internet discussies te volgen of door offline informatie te bespreken. Ook dat is het hoogste percentage in de EU, waar het gemiddelde 24% is.

Foto: Shutterstock