Leeruniek is een data-gedreven oplossing voor laaggeletterdheid

Dinsdag organiseerde Singularity University NL in Rotterdam het evenement Redefining Limits. Singularity University is een opleidingscentrum in het hart van Silicon Valley en dankt haar naam aan een science fiction verhaal van Vernor Vinge (1993). De universiteit werd opgericht door Dr. Peter H. Diamandis en Dr. Ray Kurzweil met als centrale doel “to educate, inspire and empower leaders to apply exponential technologies to address humanity’s grand challenges.”

Op dit evenement werd ook de winnaar van de Global Impact Competition wedstrijd aangekondigd. Jelte de Jongh won dinsdag een ticket ter waarde van dertigduizend dollar om deel te nemen aan het tien-weekse zomerprogramma van Singularity University (SU) op de NASA campus in Silicon Valley. Hij bedacht Leeruniek, een data-gedreven oplossing om leerachterstanden bij kinderen vroegtijdig aan te kunnen pakken.

Leeruniek is een tech startup die is gefocust op het verbeteren van laaggeletterdheid met behulp van ’smart’ data-analyse. In Europe is gemiddeld één op de vijf kinderen ‘functionally illiterate’ wanneer ze de lagere school verlaten. Dat betekent dat deze kinderen zodanig laaggeletterd zijn – moeilijk kunnen lezen en schrijven – dat het voor hen heel lastig is om nog mee te komen op school.

Hoe ouder deze kinderen worden, hoe moeilijker het voor hen wordt om mee te komen. In de leeftijd van vijf tot zeven jaar gaat het nog om kleine gaten in kennis, bij acht tot elf jaar begint het frustrerend te worden en bij een leeftijd van twaalf tot vijftien jaar hebben deze kinderen al een achterstand van twee of meer jaar opgelopen; de Jongh vergelijkt dit proces met een neergaande spiraal.

Daarnaast vertelt de Jongh dat steeds meer scholen gebruik maken van tablets in het onderwijs. Inmiddels is dat al tien procent van het totaal aantal scholen en de verwachting is dat dit aantal exponentieel toe zal nemen. Natuurlijk speelt de vraag of het goed of juist slecht is om zo’n technologie te gebruiken binnen het onderwijs. Volgens de Jongh is het echter vooral belangrijk dat er verantwoordelijk gebruik wordt gemaakt van zo’n nieuwe technologie.

Daarom is het doel van Leeruniek om de kennis van pedagogen en kinderpsychologen te combineren met de kennis die we uit data kunnen halen. Leeruniek wil educatie verbeteren met behulp van big data om op deze manier laag geletterdheid vroegtijdig te kunnen detecteren en er op in te spelen. Om dit doel te bereiken heeft de startup een digitaal platform ontwikkeld waarmee docenten het onderwijs kunnen aanpassen aan de behoeften van elk individueel kind.

De leeranalyses bieden gedetailleerd inzicht in de leercurve van een kind waardoor de docent vroegtijdig leerachterstanden kan detecteren. Met behulp van het platform krijgen docenten de kennis van externe experts direct in het klaslokaal. Leer-uniek dus, omdat elk kind op een unieke manier leert.