EU-hof bepaalt dat bewaarplicht alleen onder strikte voorwaarden toegestaan is

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag bepaald dat het opslaan van alle locatie- en telecomdata van iedereen niet mag. De meeste Europese landen, inclusief Nederland, deden dat eerder wel vanwege terrorisme- en criminaliteitsbestrijding. Maar het hof vindt dat de zogenoemde bewaarplicht wel een erg grote inbreuk is op de privacy. Dit schrijft NOS.

De bewaarplicht vereiste van telecom- en internetproviders dat ze van alle klanten altijd bijhielden waar ze waren, met wie ze belden en met wie ze mailden. Maar dit mag nu dus niet meer. “Met deze gegevens zijn zeer precieze conclusies te trekken over het privéleven van personen, inbreuk hierop is daarom bijzonder ernstig”, stelt het hof. Toch geldt dit niet voor alle gegevens. In verband met bepaalde personen, een bepaald soort data en een bepaalde bewaartermijn mag data wel worden opgeslagen. Het is echter niet duidelijk hoe ruim die criteria geïnterpreteerd mogen worden.

Het hof wil ook dat er veel strenger toezicht komt op het gebruik van de opgeslagen data. Hier mag wel van worden afgeweken als er sprake is van terrorisme, een probleem met de nationale veiligheid of “omwille van de landsverdediging”. Maar bij andere gevallen moet een rechter eerst toestemming geven voor iemands gegevens mogen worden opgevraagd. Hier mag echter weer van afgeweken worden als een spoedeisend belang in het geding is.

Nieuwe wet

Ook in Nederland was er een bewaarplicht, maar deze werd in maart 2015 ongeldig verklaard, vanwege privacyredenen.

Intussen wordt er gewerkt aan een nieuwe wet. Hierin moeten extra waarborgen inzitten, zo beloofde het kabinet eerder. De kans is echter groot dat die nog onvoldoende zijn om aan de eisen van het Europese Hof te voldoen.