Loonverschil tussen mannen en vrouwen werd in 2022 opnieuw kleiner

Loonkloof

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in 2022 opnieuw kleiner geworden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Mannen verdienden in 2022 nog altijd meer dan vrouwen, maar het verschil is kleiner dan in 2020.

Het CBS hanteert voor 2022 een nieuwe meetmethode, waarmee het loonverschil nauwkeuriger in kaart kan worden gebracht. Daaruit blijkt dat het loonverschil al sinds 2014 afneemt, zeker bij de overheid. Vrouwen die bij de overheid werken, verdienden in 2022 gemiddeld 29,70 euro per uur. Mannen verdienden gemiddeld 5,1% meer, namelijk 31,30 euro per uur. In 2020 was het uurloon van mannen bij de overheid nog respectievelijk 6,7% en in 2014 verschilde het uurloon van mannen en vrouwen nog zo’n 2,60 euro.

In het bedrijfsleven is ook sprake van een kleinere loonkloof. Mannen in het bedrijfsleven verdienden in 2014 nog gemiddeld 23,30 euro per uur, en vrouwen 18,90 euro per uur. In 2022 was dat respectievelijk 27,40 euro en 22,90 euro. En ook ten opzichte van 2020 is een daling zichtbaar: het uurloon van mannen lag in 2020 nog zo’n 17,3% hoger, terwijl dat in 2022 nog 16,4% was.

Minder verschil in gecorrigeerd loonverschil

Deze cijfers zeggen echter alleen wat over het gemiddelde loon van álle mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven. Maar er zijn natuurlijk verschillende functies waarin je kunt werken en de senioriteit kan flink verschillen. Hoe hoog je uurloon precies is, hangt dus ook af van factoren als het soort werk, je functie, je opleiding en je ervaring. Het CBS houdt daar rekening mee in het gecorrigeerd loonverschil, waarin gecorrigeerd wordt voor de verschillende achtergrondkenmerken.

Opvallend is dat de loonkloof in het bedrijfsleven dan veel minder snel gedicht wordt. Sterker nog: het gecorrigeerde loonverschil in het bedrijfsleven is de laatste twee jaar ongeveer gelijk gebleven, op 6,9%. Bij de overheid daalde het loonverschil tussen mannen en vrouwen wel. Dat bedroeg in 2022 1,8%, tegenover 2,9% in 2020.

Het CBS merkt verder op dat het loonverschil vooral voorkomt aan de top. Mannen zijn namelijk vaker topverdieners dan vrouwen. Kijken we naar de 10% meest verdienende mannen en de 10% meest verdienende vrouwen bij de overheid, dan bedroeg het loonverschil 9% in 2022. In het bedrijfsleven ging het zelfs om 23,9%.

Foto: Shutterstock