Meerderheid in Tweede Kamer voor een nieuwe bewaarplicht

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de plannen voor een nieuwe bewaarplicht van telecomgegevens. Nadat eerder de VVD al bekendmaakte de plannen te steunen, willen nu ook de PvdA en het CDA dat er een nieuwe bewaarplicht komt.

Eerder deze maand besloot de rechtbank van Den Haag om de bewaarplicht in te trekken. De rechter oordeelde destijds dat de Nederlandse bewaarplicht van internet- en telefoondata het grondrecht van privacy en de bescherming van persoonsgegevens zou schenden. Het kabinet werkte echter al aan een nieuw wetsvoorstel, waarvoor nu een meerderheid is in de Tweede Kamer.

In navolging van de VVD zijn inmiddels ook de PvdA en het CDA overtuigd van het belang van de bewaarplicht. PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug heeft aan NU.nl laten weten dat de PvdA wel een goede balans terug wil zien tussen de privacy van burgers en de veiligheid. Volgens haar mogen gegevens worden opgeslagen, maar moet de toegang tot de gegevens voldoende beperkt worden. De PvdA pleit dan ook voor een onafhankelijke toetsing op de toegang tot de opgeslagen data van personen.

Oosenbrug geeft aan dat het gaat om data die toch al opgeslagen wordt door de providers, omdat zij de gegevens zelf ook nodig hebben voor hun eigen dienstverlening. Een nieuwe bewaarplicht zou de providers opnieuw verplichten om telecomgegevens minimaal één jaar te bewaren en internetgegevens zes maanden op te slaan.

Het opslaan van internet- en telefoongegevens is volgens de partijen van groot belang in de strijd tegen misdaad. Steeds meer criminele activiteiten verplaatsen zich naar het internet, waardoor de gegevens van groot belang zijn om criminelen op te sporen en voortijdig te kunnen optreden.

Overige partijen

De overige partijen, zoals D66 en ChristenUnie, hebben aangegeven eerst overtuigd te moeten worden van het nut van een nieuwe bewaarplicht. De partijen zouden graag bewijzen zien dat het opslaan van dergelijke gegevens daadwerkelijk leidt tot het opsporen van criminelen.