Amerikaanse boeren zien weinig brood in ‘Big Data Tuinbouw’ van Monsanto

Monsanto en DuPont – twee van de grootste zadenproducenten in de wereld – sporen boeren aan om data-gestuurde technologie te gebruiken voor het planten van zaden. Met behulp van deze technologie kan berekend worden hoe veel ruimte er tussen de rijen van zaden zou moeten zitten en hoe diep de zaden gepland zouden moeten worden voor optimale resultaten.

Bovendien geeft de technologie gedetailleerde informatie over het type grond op een bepaalde boerderij. Sommige moderne landbouwtechnologieën verzamelen deze informatie al maar dan voor het persoonlijk gebruik van de boer. Deze nieuwe technologie zou de data echter meteen naar zadenproducenten versturen die er een analyse van maken. Vervolgens kan op basis daarvan een geoptimaliseerd advies direct naar de iPad van de boer op zijn tractor worden gestuurd. Volgens Monsanto kan dit de opbrengst van bijvoorbeeld mais-gewas aanzienlijk verhogen.

De American Farm Bureau Federation is echter niet zo optimistisch. Zij benadrukken dat zaadproducenten belang hebben bij grotere opbrengsten en dichtere velden; ze ontvangen namelijk winst omdat er van hun diensten gebruik wordt gemaakt en daarbij zal de verkoop van zaden toenemen. Bovendien zijn boeren bang dat de data over bijvoorbeeld het type grond zal leiden tot meer concurrentie en hogere zaadprijzen.

Daarnaast bestaat de angst voor een mogelijk gevecht met zadenproducenten over wie nu eigenlijk de data over hun gewassen bezit.  Dat is niet verwonderlijk aangezien Monsanto al eerder boeren voor de rechter sleepte die blijkbaar zaden niet op de juiste manier bewaarden of herplantten.