Netflix speelt met vernieuwing van data architectuur in op de toekomst

In de afgelopen zeven jaar groeide Netflix uit van kleine videodienst met een paar duizend gebruikers tot een massale video-streamingdienst met een miljoenen publiek.

De flinke groei heeft gezorgd voor een nieuwe blik op de lange termijn en daarom gaat Netflix de data architectuur drastisch vernieuwen, zo valt te lezen in een blogpost van Netflix.

Drie pijlers

Het ontwikkelingsteam van Netflix richt zich bij de inrichting van de nieuwe architectuur op drie belangrijke pijlers:

  1. weten welke series en films een gebruiker heeft gekeken;
  2. weten op welk moment een gebruiker is afgehaakt;
  3. weten wat een gebruiker nog meer heeft gekeken, wat handig kan zijn als meerdere personen één account delen.

Met de huidige architectuur is Netflix al in staat om deze drie pijlers bij te houden, maar dit systeem is vrij ingewikkeld en ‘robuust’. Het ontwikkelingsteam wil een systeem dat eenvoudiger en beter schaalbaar is.

De vernieuwing en reorganisatie van de architectuur moeten het voor gebruikers nog makkelijker maken om de juiste series of films te kijken.

Onderstaand de huidige data architectuur van Netflix:

netflix-architecture-figure

Simpelweg gaat het systeem uit van twee opslagplaatsen van data; de stateful tier en de stateless tier. Dit houdt in dat als er een storing optreedt, alle opgeslagen data van de statefull tier verstuurt wordt naar de stateless tier. Hierdoor beschikken de gebruikers ook tijdens storingen over de data, al is de data dan niet altijd up-to-date.

Dit is een nuttige oplossing voor op het moment zelf, maar Netflix zoekt naar een technologie die deze ondersteuning altijd biedt. Hierdoor zouden gebruikers altijd over de laatste data moeten beschikken.

Nieuwe architectuur

De nieuwe architectuur is zeer complex en richt zich op drie belangrijke principes. Zo moet het systeem consistent zijn, beschikken over microservices en meertalig persistent zijn. Meertalig persistent houdt in dat meerdere data-opslag technologieën kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

De nieuwe data architectuur zal er zo uit moeten komen te zien:

netflix-future-architecture

Met de nieuwe architectuur verwacht Netflix de komende jaren aan de verwachtingen van de gebruiker te kunnen voldoen. Het aanbieden van miljoenen uren aan films wordt hiermee veilig gesteld.