Onderzoek wijst uit dat volwassenen meer en langer lezen door e-reader


Digitaal publiceren is vandaag de dag populairder dan ooit. E-books lijken langzaam onze vertrouwde analoge boeken over te nemen, en de twee mediavormen zijn dan ook al vaak met elkaar vergeleken. Veel mensen zweren nog altijd bij oude vertrouwde boeken, maar uit recent onderzoek blijkt dat e-readers veel positieve effecten hebben op lezers.

Uit een recent onderzoek van UK charity Quick Reads blijkt dat volwassen lezers neigen om meer en langer te lezen wanneer ze gebruik maken van een e-reader. Volgens het onderzoek zegt 48 procent van de volwassenen uit Groot-Brittanië, dat ze door een e-reader worden gestimuleerd om meer te gaan lezen.

Ook geeft 41 procent van de respondenten aan dat de mogelijkheid tot het opzoeken van woorden die ze niet begrijpen het lezen een stuk makkelijker maakt op een e-reader. Daarnaast wordt vooral positief gereageerd op de mogelijkheid tot het aanpassen van de grootte van het lettertype.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 62 procent stelt dat de toegang tot een open bibliotheek er voor heeft gezorgd dat ze e-books zijn gaan lezen die ze anders nooit tegen zouden zijn gekomen. Dit is een belangrijke constatering voor Quick Reads, die sinds 2006 gratis e-books is aan gaan bieden voor minder fanatieke volwassen lezers.