Ben je gelukkiger als je in een land met veel nieuwe technologie woont?

Zelfs de meeste gepassioneerde technologie-voorstanders zullen zich af en toe weleens afvragen of het constant “verbonden” zijn voor een leven met minder voldoening zorgt. Deze continue verbinding met anderen via sms, e-mails en sociale netwerken heeft veel voordelen maar zorgt er ook voor dat het bijna onmogelijk is om nog “offline” te gaan.

Het internationale onderzoeksinstituut Latitude onderzocht of we wel gelukkig worden van deze technologische ontwikkelingen. Wacht nog maar even met het afzweren van je digitale leven want uit het onderzoek blijkt dat tech-savvy landen over het algemeen gelukkiger zijn dan minder technologisch ontwikkelde landen.

Het onderzoek is gebaseerd op de geluksindex van een land vergeleken met de technologische ontwikkeling van een land. Het onderzoek toont aan dat er een zeer hoge correlatie (+.72 op een schaal van -1 tot +1) tussen de twee bestaat. Dat wil echter niet zeggen dat technologie ons gelukkig maakt; er zijn namelijk allerlei factoren die daar een rol bij spelen. Zo zijn landen die technologisch ver ontwikkeld zijn vaak ook rijker. Dat neemt niet weg dat de correlatie interessant is.

Screen Shot 2014-03-31 at 4.31.25 PM_0

Op de visualisatie hierboven zijn landen ingedeeld op basis van de mate van “Happiness” en “Techiness” van het land.  De “Happiness” van een land wordt bepaald aan de hand van de volgende vraag:

“Please imagine a ladder with steps numbered from zero at the bottom to 10 at the top. The top of the ladder represents the best possible life for you and the bottom of the ladder represents the worst possible life for you. On which step of the ladder would you say you personally feel you stand at this time?”

“Techniness” daarentegen, is gebaseerd op cijfers over bijvoorbeeld de toegang tot technologie (bijvoorbeeld het aantal huishoudens met internet of telefoonabonnementen), de intensiviteit van het gebruik en vaardigheden (zoals opleidingsniveau).

Hoe een land omgaat met technologie zegt veel over het geluk van haar inwoners
De noordelijke landen scoren hoog op “Happiness” en “Techniness”. In 2012 had meer dan 87 procent van alle inwoners in deze regio toegang tot snel internet. Landen in deze regio zijn bovendien voorlopers op het gebied van mobiel internet – meer dan de helft van de Zweedse bevolking heeft toegang tot een 4G verbinding.

Landen die hoog op “Techniness” scoren hebben bovendien – over het algemeen – een overheid die onbevooroordeelde informatie biedt, consumentenbelangen beschermt en een vrije, competitieve markt ondersteunt. Het vertrouwen in de overheid en de transparante regering zorgen ervoor dat de inwoners van deze regio de gelukkigste mensen ter wereld zijn.

Snelle technologische ontwikkelingen sluiten aan bij stijgend geluk
Veel Latijns-Amerikaanse landen zijn erg gelukkig maar scoren relatief laag op “Techiness”. Wanneer de data van voorgaande jaren in acht genomen wordt dan blijkt echter dat zowel het geluk als de technologische ontwikkelingen een vlucht hebben genomen in landen als Venezuela en Brazilië. Bovendien was er in 2011 en 2012 in Latijns-Amerika een aanzienlijke toename van toegang toe en het gebruik van technologie door de snelle adoptie van mobiele media.

Acute economische of politieke problemen hebben een grote invloed op het geluk
Landen die eruit springen omdat ze technologisch ver ontwikkeld zijn maar tegelijkertijd erg laag scoren op “Happiness” zijn landen als Hongarije, Bahrein en Portugal. Deze landen zijn de afgelopen jaren erg instabiel geweest door bijvoorbeeld politieke onrust of de crisis.

baby-responsive

Toch blijft geluk complex en onmogelijk te kwantificeren: het is grotendeels subjectieve ervaring die sterk varieert per cultuur. Moderne en geavanceerde landen zoals Japan scoren bijvoorbeeld maar middelmatig op “Happiness” – onderzoek heeft echter aangetoond dat Japanners het ongepast te vinden om sterk hun emoties te laten blijken. Daardoor valt Japan automatisch lager uit op de schaal terwijl een land als Amerika geluk misschien weer heel anders ervaart.

Bovendien is het de moeite waard om naar technologie te kijken als iets dat meer is dan alleen hardware of software. Je zult misschien niet perse gelukkig worden van je mobiele telefoon maar de mogelijkheden die de telefoon jouw biedt kunnen je wel gelukkig maken. Denk bijvoorbeeld aan vormen van communicatie en productiviteit.

Uiteindelijk zijn er twee belangrijke lessen voor landen te trekken uit het onderzoek: verbeter de toegang tot technologie en als deze technologische infrastructuur is aangelegd; zorg dan voor vertrouwen, transparantie en vrijheid over hoe technologie wordt gereguleerd en ontwikkeld.