Onthouding van Twitter en Facebook populair tijdens vastentijd

De veertig dagen vastentijd die vorige week woensdag (Aswoensdag) is ingegaan ter voorbereiding op het Paasfeest zou zomaar een financiële slag kunnen zijn voor sociale media websites zoals Twitter en Facebook.

De vastentijd is een periode van bezinning op de Christelijke levenspraktijk. Er staat niet vast wat het vasten precies moet inhouden dus de meeste mensen vullen dat zelf in. Sommige mensen eten bijvoorbeeld enkele dagen achter elkaar niet, onthouden zich van snoep of alcohol en weer anderen van luxe gewoonten zoals roken of televisie kijken.

Een groot deel van de deelnemers heeft echter besloten zich te onthouden van sociale media zoals Facebook en Twitter. Een recent onderzoek van een Californisch onderzoeksbureau wijst uit dat ruim zestien procent van de deelnemers van plan is om social media gebruik in te perken tijdens de vastentijd. Daar staat tegenover dat maar twee procent van plan is om zich te onthouden van vloeken en roken.

Ook de jaarlijkse OpenBible.info lijst laat zien dat Twitter op de derde plaats staat van meest genoemde onthoudingsoffers en sociale netwerken op plaats zeven. Chocolade staat op nummer twee.

Het is echter lastig om te bepalen hoeveel mensen precies deelnemen aan de vastentijd en daarvoor Twitter en Facebook gebruik op een laag pitje zetten. Volgens Gallup is 75,2 procent van de Amerikanen Christelijk of Protestant wat neer komt op 236 miljoen individuen. Als ook maar een klein deel van hen deelneemt aan de vastentijd én daarvoor sociale media afzweert komt dat al snel neer op honderdduizenden dan wel miljoenen gebruikers.

Wall Street analisten zijn echter sceptisch over de impact die het zal hebben. Zij stellen dat het puur seizoensgebonden is en dat het makkelijk te compenseren is met de groei van gebruikers en de winst uit advertenties.

Toch kan veertig dagen bezinning er best toe leiden dat mensen hun slechte gewoontes (teveel tijd op sociale media doorbrengen bijvoorbeeld) achter zich laten. In dat geval betekent het een permanente afname in het aantal gebruikers. Wellicht dat Facebook en Twitter er na Pasen zelf iets over los zullen laten.