Opschaalbare kwantumcomputer kan factoriserende encryptie kraken

Welke getallen moet je met elkaar vermenigvuldigen om 15 te krijgen? Voor zo’n klein getal is de uitkomst makkelijk te berekenen: 3 x 5. Maar voor grotere getallen wordt het al snel veel moeilijker. En omdat het factoriseren, zoals dit heet, van grote nummers zo moeilijk is, is het een voor de hand liggende manier om dit te gebruiken voor het versleutelen van data.

Het decrypten door middel van bruteforcing is dan namelijk niet zo snel gedaan. Wellicht tot nu. Wetenschappers van MIT hebben een kwantumcomputer ontwikkeld om nummers efficiënter te factoriseren. En deze computer is in tegenstelling tot eerdere pogingen wel op te schalen om hem sneller en sterker te maken, waardoor hij grotere getallen kan factoriseren.

In tegenstelling tot binaire computers, werken kwantumcomputers met ‘qubits’, die zowel een 0 als 1 kunnen zijn. Daardoor kan één qubit twee verschillende berekeningen parallel uitvoeren. Bij eerdere methoden kostte het 12 qubits om het getal 15 te factoriseren (5 x 3), maar nieuwe methode van de wetenschappers kost het maar 5 qubits, ieder met hun eigen atoom.

Opschaling door meer atomen toe te voegen zorgde er in eerdere pogingen voor dat de kwantumcomputer juist minder effectief ging werken. Vier atomen voeren berekeningen uit, een vijfde verwerkt ze en slaat ze op.

De atomen werden opgeslagen in een elektrisch veld, waar de wetenschappers ze in de gaten konden houden en met elkaar konden interacteren om berekeningen uit te voeren. Door meer atomen toe te voegen, kan het systeem dus uitgebreid worden.

Desondanks kost het volgens de wetenschappers nog te veel geld om de computer tot zo’n schaal te bouwen, maar het zou in de toekomst wel mogelijk moeten zijn. Volgens de wetenschappers zouden eigenaars van gevoelige data die is versleuteld met encryptie gebaseerd op factoriseren beter niet publiekelijk op kunnen slaan, want als de toekomst eenmaal zover is, zijn al die geheimen zo te openbaren.