Nederlandse organisaties vragen om ‘aftapwet’ uit te stellen tot na referendum

Verschillende Nederlandse organisaties vragen in een open brief (pdf) om de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de ‘aftapwet’, uit te stellen. De organisaties willen dat de wet pas na een mogelijk referendum in werking treedt.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is al goedgekeurd door zowel de Tweede als Eerste Kamer. Op 1 januari 2018 treedt de wet in werking. De geheime diensten krijgen dan meer mogelijkheden om internetverkeer af te tappen.

In maart, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, vindt echter zeer waarschijnlijk een referendum over deze wet plaats. De benodigde 300.000 geldige handtekeningen om een referendum af te dwingen zijn zeer waarschijnlijk binnen. Het referendum is uiteindelijk ruim 400.000 keer ondertekend.

De briefsturende organisaties schrijven dat er “forse maatschappelijke weerstand” is tegen de wet. Dat er ruim 400.000 handtekeningen zijn verzameld, is volgens de organisaties een teken dat de zorgen van de burger onvoldoende zijn meegenomen in de politieke besluitvorming rondom de wet.

Raadgevend

Een referendum kan de wet niet formeel tegenhouden, maar is slechts een advies aan het kabinet. Het zou echter vreemd zijn om de wet in werking te laten treden voordat mensen zich in het referendum erover hebben kunnen uitspreken, betogen de organisaties in hun brief.

“[Daarmee] laat u zien dat u niet alleen niet op dit advies zit te wachten, maar de mening van de burger ook al bij voorbaat negeert”, schrijven ze. De organisaties verzoeken het kabinet daarom om de inwerkingtreding van de wet uit te stellen tot na het referendum.

Om daadwerkelijk een referendum af te dwingen, moeten minstens 300.000 binnengekomen handtekeningen geldig worden verklaard. De Kiesraad maakt binnen twee weken bekend of het referendum daadwerkelijk doorgaat.