Oslo’s centrum in 2019 geheel autovrij

Op een persconferentie heeft het nieuwe stadsbestuur van Oslo laten weten dat het vanaf 2019 geen auto’s meer wil laten rijden in het centrum. Het nieuwe stadsbestuur is gericht op het milieu en vecht tegen de klimaatveranderingen. Met het verbieden van auto’s in het centrum hoopt de stad de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Er is veel protest voor het nieuwe idee van het stadsbestuur door voornamelijk lokale winkeleigenaars. Er liggen namelijk 11 shopping centers in de verkeersvrije zone. Het doel van het nieuwe  beleid is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 50% ten opzichte van 1990.

In het centrum van Oslo wonen zo’n 1.000 mensen en werken er 90.000 anderen. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn bestemming in het centrum kan bereiken, wordt er 60 kilometer aan fietspaden aangelegd en wordt de aankoop van elektrische fietsen gesubsidieerd.

Bussen en trams zullen gewoon blijven rijden en er wordt nagedacht over een speciaal reglement voor vervoersmiddelen die bijvoorbeeld goederen naar winkels transporteren.

Naast dat het hele centrum in 2019 vrij van auto’s moet zijn, hoopt het bestuur dat ook in de rest van de stad het verkeer met 20% is verminderd. Voor 2030 moet dit met 30% minder zijn en moeten de auto’s die Oslo in willen uitstootvrij zijn.