‘Donatieplatform Patreon benadeelt kleine donateurs met nieuwe transactiekosten’

Patreon, een donatieplatform voor kunstenaars en artiesten, wijzigt zijn transactiekosten. Mensen die geld willen doneren, betalen vanaf 18 december 2,9 procent plus 35 cent per transactie. Dat heeft het bedrijf op zijn website bekendgemaakt. Voorheen moest de kunstenaar een deel van zijn donatie afstaan als transactiekosten.

Door de nieuwe transactiekosten houden kunstenaars volgens Patreon aan het eind meer over. Maar niet iedereen is het daarmee eens, schrijft TechCrunch. Vooral kunstenaars die afhankelijk zijn van relatief kleine donaties, vrezen er in het nieuwe model uiteindelijk op achteruit te gaan. Donateurs draaien vanaf 18 december immers zelf op voor de transactiekosten van hun donaties.

Bijvoorbeeld: van een donatie van 1 dollar worden de transactiekosten nu 38 cent. De donateur betaalt voor deze donatie dus 1,38 dollar. De kunstenaar, die het geld ontvangt, moet bovendien 5 procent van het originele bedrag afstaan aan Patreon. Hij houdt er zelf dus 95 cent aan over.

Bij een donatie van 2 dollar zijn de transactiekosten 41 cent. De donateur betaalt 2,41 dollar, terwijl de kunstenaar 1,90 dollar overhoudt.

Huidige transactiekosten

In het huidige model houdt Patreon van elke transactie 5 procent in voor zichzelf. Ook draait de kunstenaar op voor de kosten om de betaling te verwerken. Voor kleine bedrag was daarbij al een aanzienlijk verschil tussen betalingsverwerkers PayPal en Stripe.

  • Met de huidige transactiekosten komt van een donatie van 1 dollar via PayPal uiteindelijk 0,85 dollar terecht bij de kunstenaar. Aan transactiekosten gaat 0,05 dollar naar Patreon (5 procent) en 0,10 dollar (5 procent plus een standaardbedrag van 0,05 dollar) naar PayPal.
  • Van een donatie van 1 dollar via Stripe komt uiteindelijk 0,63 dollar terecht bij de kunstenaar. Ook hierbij claimt Patreon 0,05 dollar (5 procent) en betalingsverwerker Stripe 32 cent (1,9 procent plus standaard 0,30 dollar).

Dit model betekende tot nu toe al dat kunstenaars die veel relatief kleine donaties ontvangen, relatief meer transactiekosten betaalden. Met name via Stripe is het uiteindelijke bedrag voor de kunstenaar een stuk lager dan de donatie.

De transactiekosten worden wel gebundeld. Donateurs die aan meer dan één kunstenaar doneren, betalen slechts eenmalig de vaste transactiekosten. Het verschil dat ontstaat wordt uitgekeerd aan de kunstenaars aan wie hij doneert.

Patreon past dit model nu dus aan. Ongeacht of de betaling via PayPal of Stripe plaatsvindt, komt van een donatie van 1 dollar in het nieuwe model afgerond 95 cent bij de kunstenaar terecht. Daar tegenover staat dat de donateur opdraait voor de transactiekosten. Om die dollar te bezorgen, betaalt de donateur ook de extra kosten van 2,9 procent plus 35 cent. Afgerond kost een donatie hem dus 1,38 dollar.

Gevolgen

Het nieuwe systeem heeft waarschijnlijk als gevolg dat donateurs liever grote bedragen geven aan enkele kunstenaars, in plaats van heel veel kleine bedragen aan veel kunstenaars. Artiesten die afhankelijk zijn van veel kleine donaties menen dat zij hier uiteindelijk de dupe van worden.