Politie 3.0: Big Data en slimme algoritmes moeten helpen om misdaad te voorkomen

Hier is een prikkelende gedachte: zoals we met self tracking en mobile health werken aan het werken naar een systeem van gezondheidszorg in plaats van ziekenzorg, zo werkt men op het gebied van wetshandhaving aan het voorkomen in plaat voorspellen of zelfs oplossen van misdaden. Big data, connected devices en nieuwe algoritmes zouden volgens recent Amerikaans onderzoek moeten leiden tot een drastische vermindering van misdaad.

Voor onze vrienden in het blauw is niet bepaald nieuw om verschillende data stromen te analyseren wanneer er een misdaad dient te worden onderzocht, zelfs het voorspellen van mogelijke problemen gebeurt vaak al aan de hand van beschikbare data. Ja, zelfs in de praktijk.

Maar wat dit recente onderzoek aan de universiteit van Michigan zo interessant maakt, is het feit dat de uitkomsten van de gebruikte technieken kunnen leiden tot het daadwerkelijk voorkomen van misdaden.

Voor het recente onderzoek gebruikte de onderzoekers een breed spectrum aan beschikbare gegevens van de stad Boston: demografische gegevens vanuit de gemeente, bekende drugsdelicten en lokaties waar alcohol word geschonken – ja, zelfs welke soorten alcohol werden in kaart gebracht.

Het resultaat is een heatmap van de stad. Op de kaart is tot op detail terug te vinden waar, op welk tijdstip en met welke aanleiding misdaden zich voordeden. Een patroonherkenning stelt de wetshandhavers van de stad dus in staat om preventief op te treden. Meer uitleg vind je in het rapport dat het onderzoek heeft opgeleverd.

bostonliptoncrime

Een verdere, diepgaande analyse zou uiteindelijk dus aan de kaak kunnen stellen welke oorzaken – geografisch, socio-economisch of demografisch – er ten grondslag liggen van criminaliteit. Een ontwikkeling die er toe zou kunnen gaan leiden dat misdaad bestrijden in de toekomst gebeurt vanuit de bestuurskamers en niet perse op straat.