Politie brengt Misdaad in Kaart: Nieuwe website met inbraken bij jou in de buurt

Dankzij het nieuwe politie project ‘Misdaad in Kaart‘ kan elke Nederlander vanaf nu online checken waar en wanneer er bij hen in de buurt is ingebroken. Dit kan via de website politie.nl, waar je je postcode kunt invullen om de gegevens van jouw wijk op te vragen. Als gevolg van de vele media aandacht was de site vanochtend lange tijd onbereikbaar.

De interactieve kaart op de website toont alleen de cijfers van de afgelopen 3 maanden, nieuwe inbraken staan binnen 24 uur op de kaart, aldus de politie. Om de privacy van getroffen adressen te waarborgen is een huisadres nooit exact te herleiden. In onderstaande video wordt de werking van Misdaad in Kaart, te vinden op de ‘Mijn Buurt’ pagina van Politie.nl, nader uitgelegd:

Crimemapping, het in kaart brengen van criminele daden op een geografische kaart, is niet nieuw. In de VS wordt al jaren geëxperimenteerd met het in kaart brengen van inbraken, moorden en zedendelicten om zo burgers te betrekken bij het oplossen van deze misdaden, en ze te waarschuwen in bepaalde omgevingen extra voorzichtig te zijn.

Zo werd er in Washington vorig jaar al eens een datavisualisatie gemaakt van alle moorden die er in die stad hebben plaatsgevonden, en werd er een succesvol Kickstarter project opgezet om elke moord in DC vanaf nu te mappen op Washington Crimewatch.

In Philadelphia experimenteert de politie ook al enige tijd met crimemaps, in onderstaande video wordt uitgelegd hoe de politie heatmaps en burgerparticipatie inzet om misdaden sneller op te lossen: