Rijkswaterstaat gaat spitsstroken automatisch openen dankzij slimme camera’s

Je hebt het direct door als je in de auto zit, maar verkeer draait uiteindelijk om data. De filemeldingen op de radio? Data. Trajectcontroles op de A2? Data. De spitsstrook die in gebruik wordt genomen? Data. En data betekent dat je dingen kunt automatiseren met kunstmatige intelligentie. En Rijkswaterstaat wil op dat vlak de volgende stap zetten: het werk van de wegverkeersleider over laten nemen door de computer.

Als het gaat om het meten van de drukte op snelwegen worden onder meer camerabeelden gebruikt. Mede op basis daarvan ziet een wegverkeersleider hoe druk het is en kan het beslissen om een spitsstrook te openen. Of om hem later juist weer dicht te doen. Rijkswaterstaat heeft echter samen met het bedrijf ViNotion camera’s getest die via computer vision kunnen vaststellen hoe druk het is. En dat niet alleen; ook incidenten als een pechgeval of een afgevallen lading herkent het systeem.

Dankzij deze technologie kan een wegverkeersleider pro-actief worden gewaarschuwd, maar zijn werk kans zelfs voor een groot deel worden overgenomen. Als het te druk wordt (per uur meer dan 1350 auto’s per rijstrook), dan kan het systeem automatisch de spitsstrook openen. Die moet dan natuurlijk wel vrij zijn, als er iemand met pech langs de kant staat, gaat het mis. Maar ook dat kan het systeem. En ook het sluiten van een spitsstrook – indien nodig – kan zonder menselijk ingrijpen.

Rijkswaterstaat heeft het systeem getest op de A2 in Limburg.

De resultaten van de 1ste experimenten zijn positief: de slimme camera’s zijn goed in staat om voertuigen te detecteren, de verkeersdrukte en snelheid van voertuigen te meten en overdag afwijkende situaties te detecteren. Het onderzoek is een 1ste stap op weg naar het daadwerkelijk inzetten van slimme camera’s.

Toekomst

Rijkswaterstaat ziet voor de toekomst nog veel meer toepassingen van beeldherkenning op de snelweg. De software zou bijvoorbeeld voertuigen kunnen detecteren die te hoog zijn voor een tunnel en zo ongelukken (en files) kunnen voorkomen.

De ontwikkeling is goed nieuws voor automobilisten, want uiteindelijk zorgen dit soort innovaties voor minder files en veiliger verkeer. Tegelijkertijd is het slecht nieuws voor de wegverkeersleiders. Zij zullen de komende jaren zien hoe hun werk stap voor stap wordt overgenomen door de computer.