Supercomputer analyseert en visualiseert sentiment van Twitter-berichten

Voor het hyper ambitieuze project “TweetBeat” werd een supercomputer gebouwd: liefst 4096 CPU-cores analyseerden en visualiseerden gedurende twee maanden 50 miljoen tweets. Per dag. De uitkomst mag er wezen.

Het project kende twee focuspunten: orkaan Sandy en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De uitkomst van beide analyses zijn intussen geanimeerd en geven een beeld van de emoties tijdens beide events.

Vooral de animatie van orkaan Sandy is interessant om te volgen, omdat we slechts een minimale verandering zien in het sentiment naar mate de orkaan de kust nadert. Opvallend zijn ook de negatievere tweets aan de westkust van de Verenigde Staten.

In de visualisatie van de verkiezingen zien we de heatmaps kleuren voor Romney en Obama. Opvallend is hier het lage aantal tweets in midden van het land en de drukte aan de oost- en westkust.