TU Delft ontwikkelt auto die elektriciteit produceert als hij stilstaat

Wetenschappers van de TU Delft zijn bezig met de ontwikkeling van een auto die energie produceert als hij geparkeerd staat. Deze week maakt Hyundai bekend dat het onderzoekers van de universiteit gelukt is om een stopcontact te installeren op een auto die rijdt op waterstof.

Het is de bedoeling dat een brandstofcelauto die rijdt op waterstof in de toekomst elektriciteit gaat leveren aan gebouwen. De auto wordt aangedreven door middel van de elektriciteit die wordt aangemaakt in de brandstofcel. Daarmee komt de auto dus vooruit, maar ook als de auto niet hoeft te rijden, kan in de brandstofcel elektriciteit worden gemaakt. Die kan dan gebruikt worden in bijvoorbeeld huishoudens.

Dat maakt de auto zelf ook een interessante vorm om duurzaam energie op te wekken, naast bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Als we volledig afhankelijk worden van duurzame energie, zorgt dat vaak voor schommelingen in de productie, afhankelijk van hoe hard het bijvoorbeeld waait. Op dalmomenten zou de auto dan de lage energieproductie kunnen opvangen. Ondertussen wordt ook gekeken naar hoe duurzaam opgewekte energie ook opgeslagen kan worden, bijvoorbeeld met accu’s van elektrische auto’s.

De TU Delft heeft nu dus een auto van Hyundai voorzien van een stopcontact. Daardoor kan de auto elektriciteit leveren aan het elektriciteitsnet. Hoe dat precies moet gebeuren, is van de volgende fase van het onderzoek.