“Er ontstaat écht geen utopische maatschappij wanneer er ‘genoeg’ technologie is”

Op dit moment wordt er volgens Amber Case te vaak zonder goed na te denken technologie ontworpen. “Waarom bestaan er apparaten die ons meer in de weg staan dan ons helpen?” Dat vraagt Amber Case, schrijver en onderzoeker aan Harvard én MIT zich af op The Next Web.

Steeds meer mensen zien ook het negatieve in van technologie, omdat het voor zoveel afleiding zorgt van wat er om ons heen gebeurt. Case vraagt daarom aan de zaal wie er met hun telefoon naast zich slapen, waarna vrijwel alle handen omhoog gaan. “Wie kijkt er eerst naar zijn telefoon wanneer hij wakker wordt, en dan pas naar zijn partner?” Er klinkt veel gelach uit de zaal, waarna er weer veel handen omhoog gaan.

“Als we naar de toekomst kijken gaan we er vaak van uit dat er een utopische maatschappij ontstaat wanneer er genoeg technologie is”, zegt Amber Case. Maar méér technologie betekent niet een beter leven. “Je primaire taak zou niet moeten zijn om achter een computer te zitten, maar om een mens te zijn.” Maar Case denkt dat technologie op dit moment te veel van onze aandacht vraagt terwijl het er zou moeten zijn om meer vrije tijd te geven.

De toekomst ziet er wat dat betreft ook niet rooskleurig uit, omdat het gevecht om onze oogballen alsmaar toeneemt. “Het meest schaarse middel in de 21e eeuw wordt niet technologie, maar onze aandacht”, quote ze Mark Weiser — een onderzoeker en één van haar voorbeelden die dit al in 1996 voorspelde.

8 principes voor kalme technologie

Weiser ontwierp de 8 principes voor het ontwerp van ‘Calm Technology”, een soort informatietechnologie die niet constant in het centrum van de aandacht ligt, maar juist aan de rand van onze aandacht. Regel 1 is daarbij niet voor niets “technologie zou de minst mogelijke hoeveelheid aandacht moeten vragen”. Nu is technologie vaak zeer indringend. Dat is niet voor niets, want fabrikanten proberen allemaal zoveel mogelijk van onze tijd te vragen zodat we hun product gebruiken.

Maar “technologie zou ook sociale normen in overweging moeten nemen”, zegt Case. Dat is ook nodig om succesvol te worden,. “vaak is het niet zo dat de technologie er nog niet is, maar wij er nog niet klaar voor zijn. Het duurt tijd voor iets de norm kan worden en dus sociaal geaccepteerd wordt. Bij de eerste telefoon met camera dachten we dat onze privacy dood zou zijn, maar nu gebruiken we die telefoon helemaal niet om inbreuk te maken op iemands privacy — het duurde even voor we dit door hadden.”

Wennen en niet te veel

“Bij nieuwe technologie is het vaak eng als het niet eerlijk verdeeld is, als bij de Google Glass het geval was. Daarmee werden in één keer 15 nieuwe functies geïntroduceerd, dat was te veel in een keer. Je moet langzaam verbeteren om mensen er aan te laten wennen.”

Maar ontwerpers moeten daarbij wel grenzen stellen en aan de mens denken die het moet gebruiken. “De juiste hoeveelheid technologie is het minimale dat nodig is om een probleem op te lossen.”