Virtual reality bij muizen moet onderzoekers inzicht geven in Alzheimer

Een groep onderzoekers van het Janelia Research Campus gebruikt virtual reality om onder andere onderzoek te doen naar de ziekte Alzheimer. In hun lab doen ze onderzoek naar de manier waarop het brein van muizen reageert op letsel, hoe het leert om routes te vinden en hoe het brein van de muizen herinneringen aanmaakt.

Door middel van virtual reality kunnen ze de muizen laten geloven dat ze door bijvoorbeeld een rioolbuis rennen, terwijl ze in het echt op een soort van loopbandje staat. De muizen hebben (jammer genoeg) niet echt een VR-bril op, maar staan in een soort van simulator. De simulator is smal genoeg zodat de snorharen van de muis de wanden raken. Hierdoor wordt de gehele situatie voor de muis nog reëler.

Met de simulator proberen de onderzoekers inzicht te krijgen op onder andere de vorming van het geheugen. De onderzoekers geloven door beter inzicht te krijgen op de vorming van het geheugen, ziekten die geheugenverlies veroorzaken, zoals Alzheimer, beter kunnen begrijpen.

Als je niet voor kunt stellen hoe dit ‘muizen virtual reality-systeem’ eruit ziet, bekijk dan even onderstaande video!