Proef moet uitwijzen of kaartendienst Waze alarmnummer 112 kan verbeteren

Waze

Kaartendienst Waze gaat samenwerken met de European Emergency Number Association (EENA), een organisatie die de werking van het alarmnummer 112 wil verbeteren. De twee partijen willen onderzoeken of de navigatie- en verkeersapp kan helpen om hulpverleners sneller op hun plek van bestemming te brengen.

De informatie van het navigatiesysteem Waze wordt aangeleverd door gebruikers. Het bedrijf gebruikt die informatie om bijvoorbeeld te bepalen waar files staan. Gebruikers kunnen dan op basis van informatie van andere gebruikers een alternatieve route voorgesteld krijgen. EENA wil nu onderzoeken of die inzichten ook bruikbaar zijn voor hulpverleners.

Ook wil de organisatie erachter komen of de data-uitwisseling geïntegreerd kan worden in het systeem dat hulpverleners gebruiken zodra een melding binnenkomt. Andersom kunnen hulpverleners ook gegevens over ongevallen of verwachte stremmingen aan Waze doorgeven. Daar kunnen automobilisten op hun beurt van profiteren.

Pilot

EENA gaat de test op vier plekken in Europa uitvoeren. Welke locaties dat precies worden, besluit de organisatie na april. Onder meer de potentiële impact en geografische spreiding spelen een rol bij die keuze. De tests duren tot november 2017.