Wetenschappers maken eerste echte onzichtbaarheidsmantel

Na het lezen en zien van Harry Potter is het al jaren een droom van velen: de onzichtbaarheidsmantel. Wetenschappers van de universiteit van Toronto lijken er nu voor het eerst in geslaagd te zijn een soort mantel te creëren waarbij de drager direct onzichtbaar wordt.

Professor George Eleftheriades en PhD student Michael Selvanyagam hebben een nieuwe manier ontwikkeld om objecten te verbergen. In plaats van daadwerkelijk een stuk stof over een object heen te leggen, werkt deze nieuwe technologie met kleine antennes. Deze antennes zenden een radiosignaal uit en verbergen het object in een elektromagnetisch veld.

De wetenschappers leggen het systeem uit aan de hand van een voorbeeld. Wanneer je een brievenbus ziet, komt dit doordat lichtstralen de brievenbus raken en deze teruggestuurd worden naar je ogen. Als radiogolven een brievenbus raken, worden deze opgevangen door een radardetector en kun je de brievenbus detecteren.

Het systeem van Eleftheriades en Selvanyagam legt een veld van antennes rond de brievenbus. Deze zenden een signaal uit van een ander veld, waardoor er de signalen die normaal gesproken teruggekaatst zouden worden geblokkeerd worden. Hierdoor wordt de brievenbus onzichtbaar op een radar.

Mantel

Helaas blijf je zelf voor het blote oog voorlopig dus nog zichtbaar. Maar er zijn wel degelijk interessante toepassingen te bedenken voor deze technologie. De meest in het oog springende oplossing is het verbergen van militaire voertuigen, maar ook kunnen verschillende stoorzenders weggehaald worden met deze radiosignalen. Daarnaast kunnen objecten groter of kleiner lijken dankzij deze technologie of kunnen ze lijken te verplaatsen.

Professor Eleftheriades zegt echter dat hoewel er nu radiosignalen worden gebruikt voor het maskeren van objecten, het ook mogelijk is om hiervoor licht te gebruiken. Door lichtgolven te manipuleren, zou je wel onzichtbaar kunnen worden. Een Harry Pottermantel ligt dus nog steeds in het vooruitzicht!

Het onderzoek van beide wetenschappers wordt deze maand gepresenteerd in het wetenschappelijk journal Psysical Review X.