Zijn mobiele apparaten uitgegroeid in Nederland?

Het afgelopen jaren is het aantal mobiele apparaten niet meer gestegen. Onderzoeksorganisatie GFK doet continu onderzoek naar het aantal Nederlanders dat over een mobiel apparaat beschikt en dat aantal stagneert dus.

Zo blijft bijvoorbeeld de smartphone steken op een bezit door 80 procent van alle Nederlanders, bij tablets is dit 65 procent, e-readers 23 procent, laptops 80 procent, PC’s/desktops 60 procent en slimme TV’s 34 procent. Daarbij geeft ruim driekwart van de smart TV-eigenaren aan de slimme functies op het toestel te gebruiken.

trends-info-groot

Smartphones

Op het gebied van smartphones verandert er niets ten opzichte van eerder dit jaar. 10,6 miljoen Nederlanders beschikken over een toestel. Ook de verdeling tussen ouderen en jongeren blijft gelijk: 55 procent van de 65-plussers en 93 procent van jongeren tussen de 13 en 17 jaar beschikt over een smartphone.

Tablets

Uit het onderzoek blijkt dat 8,6 miljoen Nederlanders over een tablet beschikken, wat meer dan de helft is (65 procent). Ook dit percentage is gelijk gebleven in vergelijking met eerder dit jaar, terwijl ten opzichte van december 2014 het percentage nog licht steeg van 61 naar 65 procent.

Smartwatches

Wat verder opvallend is, is het gebrek aan enthousiasme voor de smartwatch: slechts 7 procent geeft aan van plan te zijn er (misschien) één aan te schaffen. Een jaar geleden gaf 17 procent nog aan zeker of misschien een smartwatch aan te schaffen, maar dat enthousiasme is dus flink gefaald.

Adblockers

Daarnaast heeft GFK ook onderzoek gedaan naar het gebruik van adblockers. Van de ondervraagden geeft een kwart aan een adblocker te gebruiker op één of meerdere apparaten.

Ondanks dat er veel ophef werd gemaakt over de komst van adblockers naar iOS-apparaten blijkt het gebruik daarvan mee te vallen. Slechts 7 procent geeft aan een adblocker op een mobiel apparaat geïnstalleerd te hebben. In vergelijking met 23 procent op de dekstop/laptop is dit aantal redelijk verwaarloosbaar.