Apple genereert teveel groene energie, dus verkoopt het weer

Dat Apple zo groen mogelijk wil werken, is inmiddels algemeen bekend. Maar het bedrijf blijkt zoveel groene energie op te wekken, dat het een aparte onderneming heeft opgericht om de overgebleven elektriciteit te verkopen. Het bedrijf heet Apple Energy LLC, en ze willen de elektriciteit in heel Amerika gaan verkopen.

Het bedrijf heeft plannen aangekondigd voor 521 megawatt aan zonne-energieprojecten over de gehele wereld. Die groene energie gebruiken ze vervolgens om elektriciteit te leveren aan al haar datacenters en het overgrote deel van de Apple Stores en de kantoren van het bedrijf.

Daarnaast heeft Apple investeringen gedaan in hydro-elektriciteit, biogassen en geothermische elektriciteit. De groene energie die de onderneming zelf niet kan opwekken, kopen ze van het algemene netwerk. Maar het bedrijf zegt zelf dat ze genoeg elektriciteit opwekken om aan 93 procent van haar wereldwijde energie-verbruik te voldoen.

Groei

Het is overigens ook mogelijk dat het techbedrijf extra capaciteit voor energieopwekking bouwt, in afwachting van toekomstige groei. In de tussentijd kan de verkoop van het overschot de kosten voor een deel terugbrengen.

Apple is al lange tijd bezig met een groene aanpak. In mei 2015 werd bekend dat CEO Tim Cook wil dat het gehele bedrijf gaat draaien op duurzame energie. Op dat moment haalde het bedrijf 87 procent van alle energie benodigd voor de winkels, kantoren en datacenters uit hernieuwbare energie. In een jaar tijd is dat dus al gestegen naar 93 procent.