Bill Gates: ‘De robot die je baan overneemt moet belasting gaan betalen’

De verwachting is dat robots de komende decennia steeds meer van onze banen over gaan nemen. Dat klinkt als een lekker vooruitzicht, maar er zijn de laatste jaren grote zorgen ontstaan over de stijgende werkeloosheid die dat gevolg heeft. Het leidt tot discussies over bijvoorbeeld het basisinkomen en korte werkweken.

Bill Gates heeft een andere oplossing bedacht: volgens hem moeten overheden belasting gaan innen op de robots. Op die manier zou de automatisering van veel beroepen in ieder geval tijdelijk trager gaan. Daarnaast kan het geld dat hiermee opgehaald wordt, geïnvesteerd worden in andere beroepen, zodat mensen daar aan de slag kunnen.

Zorg en onderwijs

Wordt er belasting geheven op robots, dan kan het geld volgens Gates gebruikt worden voor banen in de ouderenzorg of voor banen op scholen. Zijn uitspraken deed hij in een interview met Quartz. “Laat ons beter werk doen om ouderen te helpen, kleinere klassen te krijgen en kinderen met speciale behoeftes te helpen”, zegt de Microsoft-oprichter. “Bij al die dingen zijn menselijke empathie en de mogelijkheid om anderen te begrijpen heel erg uniek. En we worstelen nog steeds met een gigantisch tekort aan mensen die daarbij willen helpen.”

Het idee is niet geheel theoretisch: in Europa werd overwogen om belasting te heffen over robots, om zo voor trainingen te betalen voor mensen die hun banen verloren zijn. Het wetsvoorstel werd vorige week echter afgewezen.

“Op dit moment wordt er belasting geheven op het inkomen, waardoor je als overheid onder meer inkomensbelasting en belastingen voor sociale zekerheid binnenhaalt. Als een robots hetzelfde werk gaat doen, zou je denken dat we een robot op dezelfde manier zouden laten betalen”, aldus Gates.

Waar hef je belasting op?

Natuurlijk is het de vraag hoe je inkomensbelasting kunt heffen op robots, aangezien zij geen geld verdienen. “Hoe je dit precies gaat doen, is interessant om over te gaan praten. Een deel kan uit de winst worden gehaald die opgebracht wordt doordat er geen mensen meer ingehuurd worden. Een deel kan ook komen uit een vorm van robotbelasting. Ik denk niet dat de robotbedrijven boos worden als er belasting komt.”