Geen idee waar je op moet stemmen? Deze stemwijzers kunnen helpen

Stemmen, verkiezingen

Nederland mag op 17 maart weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Maar misschien vind je het nog wel erg lastig om te kiezen op welke partij je wil stemmen. Gelukkig zijn er tal van stemwijzers die daarbij kunnen helpen.

Met 37 deelnemende partijen heeft Nederland dit jaar nogal wat te kiezen. Maar om nou al die verkiezingsprogramma’s door te nemen, dat kost wel heel veel tijd. En ook debatten bieden niet altijd soelaas, want lang niet alle partijen doen daaraan mee. Gelukkig zijn er allerlei stemwijzers – soms zelfs speciaal gericht op één onderwerp – die je kunnen helpen. Wij zetten er vijf op een rij.

StemWijzer en KiesKompas

De meest bekende stemwijzers zijn StemWijzer en KiesKompas. Maar hoewel vrijwel iedereen deze twee opties kent, is het verschil niet altijd duidelijk. Toch hebben ze zeker wel verschillende doelen.

StemWijzer werkt vrij eenvoudig: je krijgt 30 stellingen te zien. Per stelling kies je of je het ermee eens of oneens bent, of dat je geen van beide kiest. Jouw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de partijen die ze in hun programma geven. Aan de hand daarvan krijg je een lijst van partijen waar je het minste en het meeste mee eens bent.

Het KiesKompas werkt net iets anders. Ook hier worden alle stellingen en standpunten van partijen ingevoerd. Aan de hand daarvan wordt bepaald waar een partij precies zit in het politieke landschap. Is een partij bijvoorbeeld links en progressief, of juist meer conservatief of rechts?

Het KiesKompas geeft jou vervolgens een reeks stellingen, waarbij je zelf aan kunt geven in hoeverre je het daarmee eens of oneens bent. Op die manier wordt bepaald waar jij in dat politieke landschap staat en welke partij het dichtste bij jou staat.

De Stemchecker

De StemWijzer en het KiesKompas kijken vooral naar wat partijen in hun programma’s hebben gezet. Met andere woorden: ze kijken naar wat partijen beloven te gaan doen. Maar we weten allemaal dat beloftes kunnen sneuvelen tijdens bijvoorbeeld de kabinetsformatie, en dat werkelijk stemgedrag in de Kamer anders kan uitvallen.

Daarom maakte de Volkskrant de Stemchecker. Hierin zijn moties verzameld die in het verleden daadwerkelijk door de Tweede Kamer behandeld zijn. Van al die moties is verzameld hoe de partijen gestemd hebben: voor of tegen. Jij geeft per motie aan of je het ermee eens bent of niet. Daarna zie je welke partijen qua stemgedrag het meeste overeenkomen met jouw mening, en waar je dus het beste op kunt stemmen.

Nadeel is natuurlijk wel dat hierin alleen de al zittende partijen zijn meegenomen, aangezien andere partijen niet in de Tweede Kamer gestemd hebben. Nieuwe of kleinere partijen als Volt, BIJ1 en de Piratenpartij zijn hier dus niet in meegenomen.

Jongerenkieswijzer

Speciaal voor jongeren heeft de Nationale Jeugdraad (NJR) een stemhulp gemaakt: de Jongerenkieswijzer. Deze kieswijzer geeft je vijftien stellingen die vooral over thema’s gaan die jongeren zouden aanspreken.

De stellingen gaan bijvoorbeeld over het Bindend Studieadvies, wanneer het minimumloon moet gelden en over flexcontracten. Net als bij het KiesKompas kun je per stelling op een schaal van vijf aangeven in hoeverre je het ermee eens of oneens bent. Aan de hand daarvan verschijnt vervolgens een lijst van partijen waarmee jouw meningen het meeste overeenkomen, en waar je dus het beste op kunt stemmen.

Technologie Kieswijzer

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Zeker tijdens de coronacrisis is met al het thuiswerken het belang hiervan duidelijk geworden: zonder technologie had onze economie stilgestaan. Maar zaken als het GGD-datalek laten ook zien dat er nog best wat mis kan gaan.

Dus wat vinden partijen van technologie? Hoe vinden zij dat we ermee om moeten gaan? En in hoeverre sluit dat aan op jouw mening? Dat is wat de Technologie Kieswijzer bekijkt. Hierin krijg je 17 vragen over hoe we het beste met een technologische ontwikkeling om kunnen gaan. Jij kiest één van vijf antwoorden en op basis daarvan wordt vergeleken in hoeverre je het met partijen eens bent.

Rainbowvote.nu

Net als technologie zijn LGBTQ-zaken ook steeds meer onderwerp van gesprek. Welke rechten moeten LGBTQ’ers bijvoorbeeld hebben? Moet er een speciale minister komen? En moet de grondwet aangepast worden?

Dit zijn het soort onderwerpen die terugkomen in de stemwijzer Rainbowvote.nu, gemaakt door belangenorganisatie COC. De gehele stemwijzer geeft aan hoe partijen tegenover LGBTQ-zaken staan, opgedeeld in verschillende onderwerpen. Zo zijn er stellingen over veiligheid, genderidentiteit en over jongeren.

Rainbowvote.nu werkt echter iets anders dan de andere stemwijzers. Hier vul je niet in wat jij vindt, maar kijk je alle stellingen en zie je simpelweg staan hoe partijen er tegenover staan. Daarnaast is er een lijst met hoe de partijen gestemd hebben op verschillende moties en wetsvoorstellen. Op die manier moet jij kunnen bedenken op wie jij wil stemmen tijdens de verkiezingen.

Foto: Shutterstock.com